5G KRANT


Informatiekrant voor burgermeesters, wethouders, raadsleden en ambtenaren van Nederlandse gemeenten.

5G Krant No. 1

Download
1e editie 5G Krant
06 maart 2020

5G Krant No. 2

Download
2e editie 5G Krant
28 april 2020


5gprotest.nl/ 2020/ 5gisnietoke.nl/