nieuwsbrief | april 2020

NIEUWSBRIEF | 5G is niet okélast wake up call

april 2020


Drie feiten om niet te vergeten


1947 – DE CODE VAN NEURENBERG


De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Ze behoren tot de Neurenbergse principes die worden beschouwd als de basis van het internationaal strafrecht. Het eerste punt van de code is:

“De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.”

Code van Neurenberg

2005 – HET VOORZORGSPRINCIPE | UNESCO


“The Precautionary Principle” werd in 2005 gepubliceerd door de 'United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization' (UNESCO), als verdrag aangenomen door de Europese Unie.

“Wanneer menselijke activiteiten kunnen leiden tot moreel onaanvaardbare schade die wetenschappelijk plausibel maar onzeker is, zullen maatregelen worden genomen om die schade te voorkomen of te verminderen.”

The Precautionary Principle

Het Voorzorgsprincipe | asbest voorbeeld

Het Voorzorgsprincipe | een definitie van het Voorzorgsprincipe

Het Voorzorgsprincipe | mogelijk of waarschijnlijk

2018 – OPROEP IN THE LANCET


Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet publiceerde in 2018 een artikel, waarin werd opgeroepen tot een discussie over de snelle wereldwijde verspreiding van kunstmatige elektromagnetische velden. Door o.a. Wifi en mobiele telefoonverkeer is de straling meer dan verduizendvoudigd.

“Planetaire elektromagnetische vervuiling:
Het is tijd om de impact ervan te beoordelen.”

The Lancet 2018

“5G” betekent meer antennes


Gedurende de Lockdown werd er druk gewerkt aan de vervanging en uitbereiding van het mobiele netwerk. Netwerkbeheerders mogen antennes vervangen wanneer ze willen en dat is ook wat is gebeurt.

In het begin van 2020 startte de uitrol van het nieuwe netwerk, met als doel alle antennes te vervangen. Die operatie lijkt nu zo goed als voltooid.

De vernieuwde antennes zijn '5G ready'. 1, 2, 3 en 4G zijn nu geïntegreerd in een “5G” matrix. Alle netwerken tezamen vormen het smartgrid.

Het “5G” smartgrid is met deze roll-out in werking getreden. Niet in specifieke 5G frequenties (die volgen pas na de veiling), maar wel wat betreft infrastructuur, netwerkconfiguratie en communicatieprotocol.

T-Mobile en Vodafone zijn de eerste providers die het 5G netwerk officieel aangezet hebben. T-Mobile op de 700 MHz. 5G testfrequentie, Vodafone op het bestaande 4G netwerk.

Hieronder een greep uit de vele foto's van de upgrade, genomen in Nederland, voorjaar 2020.

Uitrol van “5G” netwerk
Schematische schets van de nieuwe situatie

Upgrade Mobiel netwerk gedurende Lockdown

Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020

Meer info en details over de uitrol van een nieuw netwerk op transitieweb:
Heimelijke uitrol - deel 1 🔗
Heimelijke uitrol - deel 2 🔗
Heimelijke uitrol - deel 3 🔗
Heimelijke uitrol - deel 4 🔗
Heimelijke uitrol - deel 5 🔗


“5G” betekent minder gezondheid


Achter de schermen worden nieuwe systemen in werking gezet die anders werken en duidelijk andere effecten hebben op mens en natuur. Er worden op sommige plaatsen beduidend minder vogels gespot. Gezondheidsklachten nemen toe, Facebook ontploft van de stralingsklachten. Deze upgrade van het netwerk (Officieel nog geen 5G, maar wel duidelijk anders in stralingsintensiteit) zorgt voor minder gezondheid.

Officieel loopt er alleen een landelijke test van T-Mobile op 700 MHz en zijn er enkele plaatselijke testen. Toch zijn er toenemende klachten. Ligt dit aan een upgrade van het netwerk? Is er een testsignaal dat wordt uitgezonden in bepaalde gebieden? Wat is de oorzaak voor deze tsunami aan gezondheidsklachten?

Mogelijke symptomen bij teveel straling
Mogelijke symptomen van Corona en Straling | MEZENvisie

Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk

Lees de stralingsklachten op Facebook, april 2020.

Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020
Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020
Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020
Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020

videos #stralingshommelesFacebook ontploft van de stralingsklachten.
Truthbubbles, 30 maart 2020.Update Hoge pieptoon.
Truthbubbles, 25 maart 2020.


“5G” antenne werkt als militair wapen


Tegelijk met de uitrol van 5G wordt een nieuw type antenne geïntroduceerd. De techniek die hierbij gebruikt wordt heeft verschillende namen: Beamforming, Massive Mimo of Phased Array antennas. De drie namen belichten elk een ander facet van de techniek, maar zijn niet los te zien van elkaar.

Massive MIMO/beamforming wordt op dit moment al gebruikt in Nederland, ook op het netwerk van 2, 3 en 4G. Het is “5G functionaliteit”, maar het gebruik van deze techniek is niet voorbehouden aan 5G en kan los daarvan worden uitgerold. De eerste antenne met Beamforming die in Nederland werd geplaatst, staat in Amsterdam op het Leidseplein.

Efficiënter gerichte straling


Met Beamforming kunnen bundels straling gericht worden op specifieke gebieden. Tot dusver werd bij de communicatie tussen mobiele telefoon en antenne een groot gebied vervuld van straling. Dit zorgde voor veel onnodige straling. Met de nieuwe antennes kan de straling beperkt worden tot alleen het gebied rondom de beller. Dit is energie efficiënter en beter voor het leefmilieu. Het is ook nodig om het groeiende dataverkeer (mede door Internet of Things) te kunnen verwerken.

Militair wapen


De techniek van beamforming is afkomstig uit de Militaire Industrie. Daar wordt beamforming aangeduid als 'Active Denial system'. Een bundel straling van 95 GHz. wordt daar ingezet om individuën of groepen mensen te controleren. Twee seconden straling is voldoende om de huid op te warmen tot 55 graden celcius. De instinctieve reactie is dan om direct weg te rennen.

ADS wordt soms verward met LRAD. LRAD is een lange afstand akoestisch apparaat van de politie. Hierbij worden akoestische signalen gericht op betogers. In vorm zien beide wapens er hetzelfde uit, in werking zijn ze verschillend.

Met Beamforming als 5G functionaliteit wordt gebruik gemaakt van bundels elektromagnetische straling, weliswaar niet op 95 GHz., maar de plannen voor 5G komen wel al in het Gigahertz bereik, op de frequenties: 1,4 GHz. - 2,1 GHz. - 3,5 GHz. - 26 GHz. - 60 GHz.

Geen garanties tegen misbruik


Het is onduidelijk wie er achter de schermen aan de touwtjes trekken. De strijd tussen Amerika, de NAVO en China maakt duidelijk dat de uitrol van 5G een belangrijk militair component heeft. Minister van Defensie Ank Bijleveld heeft beaamt dat 5G gebruikt kan worden als wapen. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft in de tweede Kamer gezegd dat 5G gebruikt kan gaan worden als methode voor Crowd control.

Beamforming is een gevaarlijke techniek, potentieel een wapen. Zolang niet gegarandeerd is dat hier geen misbruik van gemaakt gaat worden, is de uitrol hiervan zeer onwenselijk.

Illustratie van Telecomindustrie - De werking van Beamforming
LTE t.o.v. 5G Massive Mimo antennes
Active Denial System (ADS)
Beamforming werkt als het militaire Active Denial System (ADS)
5G Beamforming China

“5G” betekent meer Big Brother


Met 5G wordt niet alleen een nieuw netwerk voor de mobiele telefonie geïntroduceerd. Er is meer aan de hand. Er wordt een volledig dekkend draadloos netwerk aangelegd, waarmee niet alleen mobieltjes gaan communiceren, maar ook alle apparaten van het zogenaamde Internet of Things (IoT).

Het net sluit zich


Het plan is om naast de gebruikelijke telefoonmasten ook heel veel kleine zenders te plaatsen. Deze kleine zenders komen dichter bij huis te staan, verwerkt in allerhande straatmeubilair, zoals lantaarnpalen, abri's, bushokjes, rioolputten. Tezamen vormen alle zenders en masten een smartgrid, gebruik makend van 2G, 3G, 4G, 5G, RF Mesh of Wifi. Het totaal resulteert in een net van draadloze straling. Als dit eenmaal staat is er geen ontsnappen meer aan.

Totale Controle


Big Brother is een uitdrukking van George Orwell en komt uit zijn boek 1984. Het boek beschrijft een dystopische toekomst waarin iedereen 24/7 gecontroleerd wordt. Overal zijn camera's en microfoons. Er is geen ontsnappen meer aan. Met het smart grid en alle daaraan verbonden mobieltjes en apparaten is die controlestaat gerealiseerd, net als in 1984.

Wie controleren de controleurs?


De technologische vooruitgang lijkt niet te stuiten. In Nederland mag, dankzij de Sleepnetwet, alle data worden afgeluisterd door geheime diensten. De controlestaat lijkt onafwendbaar. Maar wie gaat die controlestaat besturen? Wie zit er mee te kijken met onze levens, wie luistert ermee? Dat is volledig duister voor de burger. En daar zou de discussie wel over moeten gaan. Hoe voorkomen we dat China, Amerika of de NAVO ons leven bespioneerd en controleert? En hoe garanderen we onze vrijheid? Wie controleren de controleurs?

Meer Big Brother
Meer Big Brother

Social control appPAUL SIMON | boy in the Bubble

33 Shades of "Corona"BEN HARPER | oppression


Weerstand tegen “5G” groeit


Er zijn op belangrijke vlakken grote problemen aan de uitrol van 5G. Hierover heeft nooit een behoorlijk maatschappelijk debat plaatsgevonden. Toch wordt “5G” geruisloos geïnstalleerd nu we verplicht binnen zitten.

Je kan de klok er op gelijk zetten dat mensen dan in paniek raken. En een kat in het nauw kan heel gevaarlijk uithalen. Het in brand steken van de masten is een roep om gehoord te worden. Hoe stupide de daad ook is.

Laat er een fatsoenlijk maatschappelijk debat komen. Met eerlijk alle feiten op tafel. Alle kanten dienen belicht en besproken te worden. Hoe creëren we een veilige samenleving waar plaats is voor gezondheid, natuur, klimaat, privacy en vrijheid?

Eindhovens Dagblad

5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact