de tijPdmasjiene | Opland omgedacht

5G IS NIET OKÉ is een ode aan Opland 🔗, een groot cartoonist uit de vorige eeuw. Als je de Volkskrant opensloeg, stonden zijn politieke tekeningen steevast op de rechterpagina, in het midden bovenaan. Zijn karakters in de strijd tegen de kruisraketten zijn nog steeds legendarisch en hebben op deze site een nieuw leven gekregen, nu als strijders tegen een misschien wel groter gevaar: de toenname van kunstmatige electromagnetische straling en de totstandkoming van een Big Brother dictatuur.

Opland was menselijk in zijn levenshouding, nooit te beroerd om zich duidelijk uit te spreken tegen geweld, onrecht en overheersing. Opland zou zich verheugd hebben over deze pastiches. Geheel gerestaureerd en de toekomst ingeblazen door de tijPdmasjiene.

Een pastiche 🔗 is een kunstwerk waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen van andere kunstenaars. Sinds 2004 is in de auteurswet geregeld dat pastiches uitgezonderd zijn. Voorwaarde is wel dat de pastiches niet voor commerciële doeleinden mogen worden gebruikt.


"Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is."

Auteurswet Artikel 18b 🔗Pastiches voegen iets toe door een hernieuwde schikking van iets bekends tot iets volkomen nieuws, het resultaat kun je zien als een versie 2.0. Dat verdient bescherming, want het brengt een nieuw auteursrecht met zich mee. Vandaar dat een pastiche uitgezonderd is, net als parodie en karikatuur. Geniet dus van al het beeldwerk van Opland 2.0. Gebruik het veelvuldig. Maak er meer van in de vorm van posters, flyers en stickers. Neem contact op als je een plaatje in hogere resolutie nodig hebt. Laat onze stem tegen 5G gehoord worden.

Alle eer gaat naar Opland, die het vuur van de Nederlanders in 1981 deed ontbranden, waardoor we met 400.000 op het Museumplein stonden. Laten we dat ditmaal weer doen, maar nu om de 5G & IoT waanzin te stoppen!


de tijPdmasjiene | Opland 2.0STOP 5G | Genoeg van de straling

5G is niet oké!

Stomme Palen | 5G Weg Ermee

5G is slim, snel & veilig | Opland Omgedacht

filter bubble | Opland Omgedacht

STOP 5G

5G is niet oké! | zet de feiten op een rij

STOP 5G

Je voelt het op je klompen aan | 5G is niet oké!

5G is niet oké

Het Europees gezin | Opland Omgedacht

In tien jaar kan veel gebeuren | Opland Omgedacht

Babies tegen 5G | 5G is niet oké!

5G is niet oké | 5G weg ermee!

STOP 5G | Demonstratie Eindhoven 20 NOV 19

STOP 5G | Demonstratie Den Haag 9-9-19
5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact