Opland | Omgedacht

Het artwork van 5G is niet oké is een ode aan Opland, een groot politiek tekenaar uit de vorige eeuw. Als je de Volkskrant opensloeg, stonden zijn spotprenten steevast op de rechterpagina, in het midden bovenaan. Zijn karakters in de strijd tegen de kruisraketten zijn nog steeds legendarisch en hebben op deze site een nieuw leven gekregen, nu als strijders tegen een misschien wel groter gevaar: de toenname van kunstmatige electromagnetische straling en de totstandkoming van een Big Brother dictatuur.

Opland was menselijk in zijn levenshouding, nooit te beroerd om zich duidelijk uit te spreken tegen geweld, onrecht en overheersing. Opland zou zich verheugd hebben over deze pastiches*. Geheel gerestaureerd en de toekomst ingeblazen door de tijPdmasjiene.

*) Een pastiche 🔗 is een kunstwerk waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen van andere kunstenaars. Sinds 2004 is in de auteurswet geregeld dat pastiches uitgezonderd zijn. Voorwaarde is wel dat de pastiches niet voor commerciële doeleinden mogen worden gebruikt.


"Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is."

Auteurswet Artikel 18b 🔗Creative Commons-Licentie

Alle teksten en Opland 2.0 illustraties op deze website vallen onder een
Creative Commons Naamsvermelding
NietCommercieel GelijkDelen
4.0 Internationaal-licentie
.


5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact