ADVIES EUROPEES PARLEMENT


Naar aanleiding van het BioInitiative Rapport uit 2007, heeft het Europees Parlement advies uitgebracht aan de Raad van Europa.

Hieronder drie artikelen uit het advies aan de Raad van Europa betreffende straling.


ICNIRP achterhaalde stralingslimieten


ACHTERHAALDE STRALINGSLIMIETEN


Artikel 21. Het Europees Parlement is zeer bezorgd over het BioInitiative Rapport betreffende elektromagnetisch velden, dat meer dan 1500 studies over dat onderwerp samenvat en die in zijn conclusies wijst op de gezondheidsrisico's door emissies van mobiele telefonie-apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS, Wifi, Wimax en Bluetooth, en ook DECT vaste telefoons.

Artikel 22. Het Europees Parlement merkt op dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die zijn ingesteld voor het algemene publiek achterhaald zijn, omdat ze niet zijn aangepast in de nasleep van de aanbeveling van de Raad 1999/519 / EG van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische straling velden, omdat ze geen rekening houden met de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën, de aanbevelingen van het Europees Milieuagentschap of de strengere emissienormen die zijn aangenomen door bijvoorbeeld België, Italië en Oostenrijk, en het probleem van kwetsbare groepen, zoals als zwangere vrouwen, pasgeboren baby's en kinderen.

Artikel 23. Het Europees Parlement verzoekt de Raad derhalve om Aanbeveling 1999/519 / EG te wijzigen om daarin rekening te houden met de ‘best practices’ van de lidstaten en aldus strengere blootstellingslimieten vast te stellen voor alle apparatuur die elektromagnetische golven uitzendt in de frequenties tussen 0,1 MHz en 300 GHz.Uit: Beoordeling van het Europees actieplan voor milieu en gezondheid 2004-2010 [ref.: COM-2007-0314].


5gisnietoke.nl/ 2019/ info & contact