“5G” betekent minder Vogels


De vogelpopulatie op aarde is al jarenlang achteruit aan het gaan. Het verlies van natuurlijke habitat, ontbossing en monocultuur zorgen voor minder vogels. Ook het gebruik van pesticiden en insecticide heeft een slechte invloed op de vogelstand, of wat te denken van al die microplastics in het milieu. Eén op de drie vogelsoorten in Europa wordt bedreigd en 17% wordt ernstig bedreigd (bron). De vogel is kwetsbaar in onze wereld. Met straling komt daar een complicerende factor bij.

Reeds in 1966 pupliceerde Nature onderzoek waaruit bleek dat het zenuwstelsel van vogels vestoord wordt door kunstmatige EMF (bron). In september 2020 waarschuwde ook de milieuwaakhond van Amerika, de U.S. Environmental Protection Agency (EPA), voor schadelijke invloed van EMF straling van Wifi en telefoonmasten op vogels en insecten (bron).

Vogels navigeren op elektromagnetische stromen

Wetenschappelijk onderzoekers Ritz en medewerkers (Nature, Vol. 429 13 mei 2004, pagina's 177-180) toonden aan dat roodborstjes navigeren door zich te oriënteren op het aardmagnetische veld. Hun studies toonden aan dat een breed spectrum aan frequenties, inclusief die in het draadloze spectrum, door de vogels gebruikt werden (bron). Straling van routers en zendmasten kunnen 'magnetisch zicht' uitwissen, hierdoor ontvangen de vogels tegenstrijdige navigatiegegevens. Dit kan vogels verwarren en verlammen. Het kan reden zijn voor de vogels om het gebied te verlaten (bron).

Terugval vogelstand na plaatsing tv- en telefoonmasten

In Australië is een onderzoek van 15 jaar gehouden. De UNESCO zag in het natuurgebied rondom Mount Nardi een aanzienlijke terugval van vogels en insecten. Met de introductie van 3G en 4G vertrokken 27 vogelsoorten uit het gebied (bron).

Er is een uitvinding waarop patent is gegeven waaruit blijkt dat je met EMF straling vogels kunt wegjagen. Hierbij wordt een EMF beamforming apparaat gebruikt om landingsbanen van vliegvelden leeg te houden (bron).

De Haagse kwestie van 2018

In 2018 vielen er in Den Haag spreeuwen uit de lucht (bron, bron). Er is geen gif gevonden in de beestjes, maar er is niet onderzocht op mogelijke EMF oorzaak. Die mogelijkheid werd door overheid en media vooraf uitgesloten. Volgens de NOS was het voedselvergiftiging (bron). Maar sinds wanneer slaat voedselvergiftiging bij ieder dier op exact hetzelfde tijdstip toe, terwijl de ene spreeuw misschien eerst een patatje heeft gegeten en die andere spreeuw (een echte vegan) alleen een blauwe bes? Dan val je niet met tien tegelijk uit de lucht, maar ga je op een tak zitten uitpuffen.

Volgens het Antenneregister stonden ten tijde van de dode spreeuwen rondom het Haagse Huijgenspark 3G, 4G en IoT masten. Deze masten kunnen voorzien zijn geweest van nieuwe "5G" technologie, zoals beamforming en massive MIMO (bron). Voor een nieuw type zendmast is geen nieuwe vergunning noodzakelijk, alleen aan de frequenties worden beperkingen gesteld (bron).

Volgens Spaans onderzoek uit 2007 heeft de toenemende elektromagnetische straling een negatief effect op spreeuwen: "We concluderen dat elektromagnetische vervuiling, op zichzelf of in combinatie met andere factoren, verantwoordelijk kan zijn voor de waargenomen afname van de soort in Europese steden gedurende de afgelopen jaren." (bron). Belgisch onderzoek bevestigt dat EMF het gedrag van spreeuwen beïnvloed (bron).

Overal ter wereld vallen vogels uit de lucht

Uit de hele wereld komen verslagen van vallende vogels. Tijdens de vogeltrek in september 2020 vielen honderdduizenden vogels uit de lucht in New Mexico (bron). In verschillende steden vallen ze zonder ogenschijnlijke reden uit de lucht. Soms op slag dood, soms versuft. Er zijn ook berichten van vogels die tegen ramen aanvliegen (videobronnen).

Doordat vooraf EMF als factor wordt uitgesloten, vindt er geen degelijk onderzoek plaats. Dat zijn we wel verplicht aan de vogels. Het uitbundige ochtendconcert in de lente willen we niet kwijt, toch?


Update NL 2020:

In maart en april werden in diverse regio's in NL minder vogels waargenomen dan normaal. Vooral merels, spreeuwen en lijsters waren afwezig. In de zomer was het in sommige gebieden weer genormaliseerd, maar sinds augustus/september zijn er wederom weer minder middelgrote zangvogels in bepaalde gebieden van NL (bron). Heeft dit te maken met de overgang naar het nieuwe alomvattende 5G netwerk? De vermoedens houden vele mensen bezig, maar de overheid verschoont zich van haar plicht om de mogelijkheid te onderzoeken.

Vogels vallen dood neer
Vogels vallen dood neer
Patent waaruit blijkt dat je met EMF straling vogels kunt wegjagen. Het apparaat wordt gebruikt om landingsbanen van vliegvelden leeg te houden.
Vogels vallen dood neer
Vogels vallen dood neer
Vogels vallen dood neer
Vogels vallen dood neer


UNSESCO onderzoek | de invloed van EMF op vogels & insecten


Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi


Website Bronnen:Video Bronnen:


Massale sterfte onder spreeuwen in Den Haag (2018) (2 min) Video van Omroep West.


Mysterie tientallen dode spreeuwen (2018) (2 min) Video van Hart van Nederland.


Birds being found dead across New Mexico at alarming rate (2020) (2 min) Video van KRQE.


Migrating birds fall to the ground in Rome & New Mexico (2020) (8 min) Video van Unexplained Mysteries.


microwaves are good for you - birds are just stupid (2019) (8 min) Video van Ison Willis.


3,000 blackbirds fell from the sky in Arkansas (2015) (2 min) Video van AP Archive.


100s dead birds fall from sky in US and Sweden (2,5 min) Video van Channel 4 News.


Dozens of birds fall dead from the sky (2,5 min) Video van CBS News.


Why are Birds Falling from the Sky? (1 min) Video van Animal Planet.


Hundreds of Birds that 'Dropped From Sky' (1 min) Video van On demand News.


More Mysterious Bird Deaths in Sweden (1 min) Video van CBS News.


Birds randomly dying in the sky over Coventry, England (1 min) Video van Wireless Dangers.


Why Did Nearly 4,000 Birds Die In The Yolo Bypass Last Week? (2 min) Video van CBS Sacramento (VS).


Birds Falling From The Sky (2019) (7 min) Video van Truther Files.


5G ist Gefahr für Leib und Leben! (2019) (7 min in Duits) Video van Kla.tv.


Communication towers kill about 6.8 million birds every year (2012) (4 min) Video van University of Southern California.


Birds pulling a 5G Tower apart! (2020) (1 min)
Video van JA Multivideos hub.


What Is Happening To Our Birds? Wetenschappelijk onderlegt verhaal over de terugval van vogels. De gevaren van straling worden niet besproken. (1 uur) Video van Western Maine Audubon.Social media reacties 2020 | minder vogels gespot


Facebook reacties

Facebook reacties

Twitter reacties

Twitter reacties

Test stralingswerende stof (6 min)
Video van Truthbubbles.


Update hoge pieptoon (2 min)
Video van Truthbubbles.Jules de Corte - Het Land van de Toekomst (3'11")
Video van Frank Zweers

5gisnietoke.nl/ 2021/ info & contact