5G IS NIET OKÉ

zet de feiten op een rijtje

Het nieuwe 5G wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet Of Things (I.O.T.) wordt alles met elkaar verbonden. Je koelkast praat met je energiemaatschappij. A.I. bestuurt je auto. Mens en machine smelten samen. Het klinkt als een sprookje, maar niet zonder donkere kanten. In werkelijkheid zal dit 5G netwerk resulteren in meer zendmasten, dichter bij huis, hogere frequenties, meer straling, hoger energieverbruik, meer schade aan mens & mileu en een Big Brother die overal meekijkt en luistert.

De 5e generatie van het mobiele netwerk zal niet zonder gevolgen zijn voor onze gezondheid, het klimaat, de privacy, de veiligheid en onze persoonlijke vrijheid.

5gisnietoke.nl/

2002 – OPROEP VAN 1000 ARTSEN


In 2002 werd het "Beroep van Freiburg" opgesteld. Het werd ondertekend door meer dan 1000 artsen. Uit dit beroep:

  1. Bescherm de onschendbaarheid van het huis door de blootstellingsniveaus aan radiofrequenties, die door de muren dringen, te minimaliseren.
  2. Verlaag de radiofrequente stralingsblootstellingen en blootstellingslimieten aanzienlijk, tot een niveau dat mensen en de natuur op betrouwbare wijze beschermt tegen ongunstige biologische effecten van elektromagnetische velden.

⇒ Lees de 8 hoofdpunten van het Beroep van Freiburg.

beroep van Freiburg

2007 – HARDE WETENSCHAP


Het BioInitiative Rapport is opgesteld door 29 wetenschappers uit tien landen. In het rapport zijn wetenschappelijke gegevens over elektromagnetische velden uit meer dan 1500 studies verzameld en gedocumenteerd.

Conclusie uit het BioInitiative Rapport:

“Er is mogelijk geen ondergrens waarbij blootstelling geen invloed op ons heeft. Totdat we weten of er een ondergrens is waar beneden biologische effecten en nadelige gezondheidseffecten niet voorkomen, is het onverstandig -vanuit het oogpunt van de volksgezondheid- om verder te gaan met nieuwe technologieën die stralingsnormen verhogen, met name onvrijwillige blootstellingen.”

⇒ Lees de Nederlandse samenvatting van het Bio Initiatief Rapport.

Bio Initiative Rapport

2007 – EUROPEES PARLEMENT


Naar aanleiding van het BioInitiative rapport heeft het Europees Parlement advies uitgebracht aan de Raad van Europa.

“Het Europees Parlement is zeer bezorgd over het BioInitiative rapport betreffende elektromagnetisch velden, dat meer dan 1500 studies over dat onderwerp samenvat en die in zijn conclusies wijst op de gezondheidsrisico's door emissies van mobiele telefonie-apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS, Wifi, Wimax en Bluetooth, en ook DECT vaste telefoons.”

“Het Europees Parlement merkt op dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die zijn ingesteld voor het algemene publiek achterhaald zijn.”

⇒ Lees de belangrijkste artikelen uit Advies van het Europees Parlement aan de Raad van Europa.

ICNIRP achterhaald

2011 – EUROPEES MILIEUAGENTSCHAP (EEA)


Dr. Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, heeft de Raad van Europa belangrijke aanwijzingen gegeven in haar verklaring van 25 februari 2011, over mobiele telefoons en het potentiële kankerrisico voor EMF. Haar conclusie:

“Langer wachten op een hoog bewijsniveau voordat actie wordt ondernomen om bekende risico's te voorkomen, kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische kosten, zoals we hebben gezien bij asbest, gelode benzine en roken.”

⇒ Lees de belangrijkste alinea's uit Verklaring van het Europees Milieuagentschap.

Europees Milieuagentschap

2011 – RAAD VAN EUROPA


Aanbeveling van het Assemblee van de Raad van Europa aan haar lidstaten om “alle redelijke maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name voor radiofrequenties van mobiele telefoons, en met name de blootstelling aan kinderen en jongeren die het meeste risico lopen door hoofdtumoren.”

⇒ Lees het volledige artikel 8 uit Resoltutie 1815 van de Raad van Europa aan haar lidstaten.

5G IS NIET OKÉ!

2011 – WHO & IARC


Op 31 mei 2011 classificeerde de WHO en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) radiofrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor mensen (Groep 2B), op basis van een verhoogd risico op glioma, een kwaadaardig type hersenkanker, geassocieerd met draadloze telefoon gebruik.

⇒ Lees meer over de Formele Classificatie van de Wereldgezondheidsraad.

WHO classificatie

2015 – 250 EMF WETENSCHAPPERS

Oproep aan de VN en de WHO

Wij, wetenschappers op het gebied van EMF, vragen dat:

  1. Kinderen en zwangere vrouwen worden beschermd;
  2. Strengere richtlijnen en wettelijke normen worden bepaald;
  3. Het publiek volledig worden geïnformeerd over de potentiële gezondheidsrisico's van elektromagnetische energie;
  4. Medische professionals training krijgen over de behandeling van patiënten met elektromagnetische gevoeligheid;
  5. Er witte zones (stralingsvrije gebieden) worden ingesteld.

⇒ Lees de gehele Oproep van EMF wetenschappers.

EMF Scientist appeal 2015

2017 – 245 WETENSCHAPPERS & ARTSEN

Oproep aan de Europese Unie

“Wij, ondergetekenden, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium aan op de uitrol van de vijfde generatie voor telecommunicatie, 5G, totdat mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie."

⇒ Lees de gehele 5G Oproep van Wetenschappers & Artsen.

5gappeal 2017

2019 – DE TWEEDE KAMER


Motie naar aanleiding van het debat over de uitrol van 5G

De Tweede Kamer “verzoekt de regering, aandacht te vragen in Europees verband voor de gezondheidsklachten onder mensen die aangeven dat deze worden veroorzaakt door elektromagnetische velden en straling,

en gaat over tot de orde van de dag.”


De Nederlandse politiek speelt de bal terug naar Europa. Terwijl de Raad van Europa de bal bij de lidstaten had neergelegd. Van het kastje naar de muur.

Tweedekamer


MEER FEITEN:

  • 5G Onderzoek van het Amerikaans Congres
  • Uitspraken & lezingen van wetenschappers
  • Documentaires over straling

⇒ DE FEITEN
5G is slim, veilig & snel! | I.O.T. Titanic

MEER METEN=WETEN:

  • Wat wordt er anders met 5G?
  • Huidige stralingsniveau's in het land
  • De eerste verslagen van 5G test sites

⇒ METEN=WETEN
Je voelt het op je klompen aan | 5G is niet oké
Babies tegen 5G | 5G is niet okéKOM IN ACTIE  • 5 dingen die jij nú kan doen
  • Lokale actiegroepen
  • Acties en actiemateriaal

⇒ KOM IN ACTIE
STARTLINKS  • Nederlandse websites over 5G & Straling
  • Facebook groepen
  • Youtube kanalen

⇒ STARTLINKS
Genoeg van de straling | STOP 5G
Stomme palen | 5G weg ermee

Met 5G dreigt er nog meer gevaar dan alleen straling. Er zitten donkere kanten aan de uitrol van 5G. Zo maakt het systeem gebruik van militaire patenten. Vandaar dat Huawai niet welkom is in het machtsblok. 5G kan worden gebruikt voor populatie- en mind control. Maar is ook de kant van het milieu, het klimaat. En natuurlijk komt met alle dataverkeer onze privacy en veiligheid in het geding.

Als je echt wilt weten wat 5G inhoudt, zal je moeten studeren en zelf de waarheid zoeken. Gelukkig zijn er veel documentaires, lezingen, interviews en vlogs die je snel op gang kunnen helpen.

  • Videos over 5G, I.O.T, A.I. en het Smartgrid
  • Achtergronden en onderzoeken
  • Wetenschappelijke publicaties

⇒ THE RABBIT HOLE


5gisnietoke.nl/ 2019/ info & contact