5G IS NIET OKÉ

zet de feiten op een rijtje

Het nieuwe 5G wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Je koelkast praat met je energiemaatschappij. AI bestuurt je auto. Mens en machine smelten samen. Het klinkt als een sprookje, maar niet zonder donkere kanten. In werkelijkheid zal dit 5G-netwerk resulteren in meer zendmasten, dichter bij huis, hogere frequenties, meer en intensere straling, hoger energieverbruik, meer schade aan mens & mileu en een Big Brother die overal meekijkt en luistert.

De 5e generatie van het mobiele netwerk zal niet zonder gevolgen zijn voor onze gezondheid, het klimaat, de privacy, de veiligheid en onze persoonlijke vrijheid.

5gisnietoke.nl/


DE BELANGRIJKSTE FEITEN | over straling

2002 – OPROEP VAN 1000 ARTSEN


In 2002 werd het "Beroep van Freiburg" opgesteld. Het werd ondertekend door meer dan 1000 artsen. Uit dit beroep:

 1. Bescherm de onschendbaarheid van het huis door de blootstellingsniveaus aan radiofrequenties, die door de muren dringen, te minimaliseren.
 2. Verlaag de radiofrequente stralingsblootstellingen en blootstellingslimieten aanzienlijk, tot een niveau dat mensen en de natuur op betrouwbare wijze beschermt tegen ongunstige biologische effecten van elektromagnetische velden.

⇒ Lees de 8 hoofdpunten van het Beroep van Freiburg.

beroep van Freiburg

2007 – HARDE WETENSCHAP


Het BioInitiative Rapport is opgesteld door 29 wetenschappers uit tien landen. In het rapport zijn wetenschappelijke gegevens over elektromagnetische velden uit meer dan 1500 studies verzameld en gedocumenteerd.

Conclusie uit het BioInitiative Rapport:

“Er is mogelijk geen ondergrens waarbij blootstelling geen invloed op ons heeft. Totdat we weten of er een ondergrens is waar beneden biologische effecten en nadelige gezondheidseffecten niet voorkomen, is het onverstandig -vanuit het oogpunt van de volksgezondheid- om verder te gaan met nieuwe technologieën die stralingsnormen verhogen, met name onvrijwillige blootstellingen.”

⇒ Lees de Nederlandse samenvatting van het Bio Initiatief Rapport.

Bio Initiative Rapport

2008 – EUROPEES PARLEMENT


Naar aanleiding van het BioInitiative rapport heeft het Europees Parlement advies uitgebracht aan de Raad van Europa.

“Het Europees Parlement is zeer bezorgd over het BioInitiative rapport betreffende elektromagnetische velden, dat meer dan 1500 studies over dat onderwerp samenvat en dat in zijn conclusies wijst op de gezondheidsrisico's door emissies van mobiele telefonie-apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS, Wifi, Wimax en Bluetooth, en ook DECT vaste telefoons.”

“Het Europees Parlement merkt op dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die zijn ingesteld voor het algemene publiek achterhaald zijn.”

⇒ Lees de belangrijkste artikelen uit Resolutie van het Europees Parlement aan de Raad van Europa.

ICNIRP achterhaald

2011 – EUROPEES MILIEUAGENTSCHAP (EEA)


Dr. Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, heeft de Raad van Europa belangrijke aanwijzingen gegeven in haar verklaring van 25 februari 2011, over mobiele telefoons en het potentiële kankerrisico voor EMF. Haar conclusie:

“Langer wachten op een hoog bewijsniveau voordat actie wordt ondernomen om bekende risico's te voorkomen, kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische kosten, zoals we hebben gezien bij asbest, gelode benzine en roken.”

⇒ Lees de belangrijkste alinea's uit Verklaring van het Europees Milieuagentschap.

Europees Milieuagentschap

2011 – RAAD VAN EUROPA


Aanbeveling van het Assemblee van de Raad van Europa aan haar lidstaten om “alle redelijke maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name voor radiofrequenties van mobiele telefoons, en met name de blootstelling aan kinderen en jongeren die het meeste risico lopen door hoofdtumoren.”

⇒ Lees het volledige artikel 8 uit Resoltutie 1815 van de Raad van Europa aan haar lidstaten.

5G IS NIET OKÉ!

2011 – WHO & IARC


Op 31 mei 2011 classificeerde de WHO en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) radiofrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor mensen (Groep 2B), op basis van een verhoogd risico op glioma, een kwaadaardig type hersenkanker, geassocieerd met gebruik van draadloze telefoons.

⇒ Lees meer over de Formele Classificatie van de Wereldgezondheidsraad.

WHO classificatie

2017 – 245 WETENSCHAPPERS & ARTSEN

Oproep aan de Europese Unie

“Wij, ondergetekenden, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium aan op de uitrol van de vijfde generatie voor telecommunicatie, 5G, totdat mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie."

⇒ Lees de gehele 5G-oproep van Wetenschappers & Artsen.

5gappeal 2017DE FEITEN | over straling

MEER FEITEN | over straling

 • Een uitgebreide geschiedenisles
 • Fragmenten van Amerikaanse Onderzoekscommisies
 • Opmerkelijke uitspraken van wetenschappers
 • Duidelijke Mainstream Media
 • Bekroonde Documentaires

⇒ DE FEITEN


DE DONKERE KANTEN VAN 5G & HET SMARTGRID


5G Mass Experiment (Engels, 2 min)
Animatiefilm over 5G.


Smart Attack (Engels, 4 min)
Animatiefilm over het smartgrid.5G | een stoomcursus

5G | een stoomcursus

 • Wat zijn de nieuwe technologiën met de komst van 5G?
 • Hoe werken millimeter waves, massive MIMO en beamforming?
 • Is 5G gebaseerd op militaire technologie?
 • Waar wordt in Nederland met 5G getest?
 • Zijn er opvallende waarnemingen op 5G-testlocaties?

⇒ 5G | een stoomcursusFrequentie Atlas | NASA
Stralingsdichtheid en Veldsterktekaart met limieten
Mogelijke symptomen bij teveel straling


METEN=WETEN | EMF in kaart gebracht

METEN=WETEN | EMF in kaart gebracht

 • Kaarten van de telefoonmasten in Nederland
 • Stralingsniveaus in het land
 • Stralingsmetingen van smart devices
 • Testen van stralingswerende toepassingen

⇒ METEN=WETEN


KOM IN ACTIE | TEGEN 5G

KOM IN ACTIE |tegen 5G

 • Wat kun jij doen?
 • Lopende acties
 • Lokale actiegroepen
 • Behaalde successen tegen 5G
 • Actieplaatjes

⇒ KOM IN ACTIESTARTLINKS | internet

STARTLINKS | internet

 • Nederlandse websites over 5G & Straling
 • Facebook groepen & pagina's

⇒ STARTLINKSTHE RABBIT HOLE | smart prison

 • Videos over de donkere kanten van 5G, I.O.T, AI en het Smartgrid
 • Interessante publicaties

⇒ THE RABBIT HOLE


5gisnietoke.nl/ 2019/ info & contact