“5G” betekent meer Frequenties


Het plan voor 5G is om een veelvoud aan frequentiebanden te gebruiken. Net als de vorige netwerken komen er lage frequenties die zorgen voor een landelijke dekking. Daarnaast komen er hogere frequenties die de snelheid en de capaciteit van het dataverkeer vergroten. Het plan voor 5G is om uiteindelijk het hele gebied tot 100 GHz te bestrijken.

Veiling


Op Europees niveau zijn er voor 5G voorlopig drie frequentiebanden aangewezen, namelijk 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. In de voorgenomen veiling voor 2020 verleent het ministerie van EKZ vergunningen voor 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHZ. Veiling van hogere frequenties (3,5 GHz en 26 GHz) zijn in 2022 te verwachten.

Millimetergolven


5G gaat gebruik maken van lage frequenties, maar ook van nieuwe hogere frequenties. Deze hogere frequenties bestaan uit kortere golven en worden daarom vaak aangeduid als millimetergolven.

Golflengte is omgekeerd evenredig met frequentie (d.w.z. hoge frequenties hebben kortere golflengten). 30 Hz (lage frequentie) heeft bijvoorbeeld een golflengte van 10.000 km (meer dan 6.000 mijl), terwijl 300 GHz (hoge frequentie) slechts 1 mm is. Lage frequenties zijn dus langer, hogere frequenties zijn korter.

Vergunningvrij gebruik 60 GHz


De voorlopig hoogste frequentie die voor 5G gebruikt gaat worden is 60 GHz. Hierbij is het nodig om dichtbij de antenne te zijn. Het signaal reikt ongeveer 10 meter ver en wordt gestopt door muren en andere objecten.

Het gebruik van de 60 GHz-band is toegestaan zonder dat daar een vergunning voor nodig is. Er is een Wifi protocol (802.11) waarmee ook beamforming mogelijk is. Vergunningvrije antennes (zoals bijv. ook alle Wifi routers) worden niet genoteerd in het antenneregister. Hierdoor zijn ze voor burgers niet te achterhalen.

Gezondheidseffecten


De energie van het 60 GHz signaal wordt voor 98% direct geabsorbeerd door zuurstof. Hierdoor ontstaat in de bundel straling een zuurstoftekort en ontstaan er reacties van de straling met de zuurstof. Het introduceren van deze frequentie kan dus grote gevolgen hebben. Als mensen of dieren zich in de bundel bevinden, kunnen deze dan last krijgen van zuurstoftekort?

Als er hogere frequenties ingezet gaan worden, zal het effect op de gezondheid veranderen. Langere golven hebben een andere impact op mens & natuur, dan kortere millimetergolven. De effecten hiervan zijn volgens de Telecomindustrie zelf níet getest (zie derde videobron). Er zijn wel tests waaruit blijkt dat 3.5 GHz en 28 GHz. schadelijk zijn voor mens en dier.

Meer frequenties 5G resulteert in breder spectrum
Frequentie Atlas | NASA
Absorptie van 60 GHz EMF door zuurstof | zie bron RF Globalnet


Website Bronnen:Video Bronnen:


Millimetergolven

Dit filmpje laat zien dat de huidige straling van een magnatron, met een golflengte van ongeveer 12 centimeter geen invloed heeft op fruitvliegjes. De golf is te lang om ze te beschadigen. Maar plaats je hond of baby niet in een magnetron, dat is fataal. Met het gebruik van hogere frequenties voor 5G zal het biologisch effect op mens, dier en plant veranderen.


Zuurstof verminderd drastisch bij 60 GHz

What happens with the 5G frequency of 60GHz to the Oxygen and to our biology. Aroy Mak


Small Cell

Hogere frequenties reizen minder ver. Daarom is voor 5G een uitbreiding van het aantal zendmasten nodig. In stedelijke gebieden zal er om de 50 tot 200 meter een zendmast moeten komen. Deze 5G masten met kort bereik worden 'small cells' genoemd. Voor een soepele gebruikerservaring zijn er heel veel zendmasten nodig. Bomen en gebouwen zijn ingewikkelde obstakels. Het signaal valt direct weg als er geen directe zichtlijn is tussen beller en zendmast.


Senator Blumenthal vraagt de verantwoordelijken van de Telecomindustrie naar gezondheidsonderzoek. Het antwoord? Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de gezondheid van 5G. Senate Commerce, Science and Transportation Committee Hearing, 6 feb 2019.


Dr. Paul Heroux van de Universiteit van McGill maakt duidelijk waarom het met 5G nog vele malen erger zal zijn dan de huidige mobiele netwerken.

Michigan House Energy Policy Committee, 4 oct 2018.


Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences Martin L. Pall over het gebrek aan risicobeoordelingen bij de uitrol van 5G.

Youtube, 29 augustus 2019.Potential Risks to Human Health from Future Sub-MM Communication Systems: Paul Ben-Ishai, PhD. Environmental Health TrustFlyer 5G is niet oké | bronnen & videos

Er is reden tot ongerustheid over 5G. De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers & artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen!

De straling van 5G komt dichter bij huis en wordt intenser. In stedelijke gebieden komt er om de 200 meter een antenne, bijv. in lantaarnpalen. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met hogere frequenties voor grotere snelheid.

Al die antennes, mobieltjes en slimme apparaten zullen draadloos heel veel data uitwisselen. Het groeiende dataverkeer zal leiden tot fors hogere energiekosten. 5G leidt tot meer CO2 uitstoot.

Het dagelijks leven zal met het IoT kwetsbaarder worden. De slimme apparaten kunnen doelwit worden van spionage of cybercrime. 5G betekent ook minder veiligheid & privacy.

zet de feiten op een rij
5G is niet oké


5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact