Meer Frequenties


Het plan voor 5G is om een veelvoud aan frequentiebanden te gebruiken. Net als de vorige netwerken komen er lage frequenties die zorgen voor een landelijke dekking. Daarnaast komen er hogere frequenties die de snelheid en de capaciteit van het dataverkeer vergroten.

Veiling


Op Europees niveau zijn er voor 5G voorlopig drie frequentiebanden aangewezen, namelijk 700 megahertz, 3,5 gigahertz en 26 gigahertz. In de voorgenomen veiling voor 2020 verleent het ministerie van EKZ vergunningen voor 700 MHz, 1400 MHz en 2100 MHZ. Veiling van hogere frequenties (3,5 GHz, 26 GHz en hoger) zijn op z'n vroegst vanaf 2021 te verwachten.

Millimetergolven


5G gaat gebruik maken van lage frequenties, maar ook van nieuwe hogere frequenties. Deze hogere frequenties bestaan uit kortere golven en worden daarom vaak aangeduid als millimetergolven.

Golflengte is omgekeerd evenredig met frequentie (d.w.z. hoge frequenties hebben kortere golflengten). 30 Hz (lage frequentie) heeft bijvoorbeeld een golflengte van 10.000 km (meer dan 6.000 mijl), terwijl 300 GHz (hoge frequentie) slechts 1 mm is. Lage frequenties zijn dus langer, hogere frequenties zijn korter. Bekijk de tabel van frequenties/lengte.

Gezondheidseffecten


Als er andere en hogere frequenties ingezet gaan worden, zal het effect op de gezondheid veranderen. Bij testen met 5G werd geconstateerd dat de antennes van insecten sterk opwarmen. Dit was bij 4G en Wifi niet het geval. Langere golven hebben een andere impact op de biologie, dan kortere millimetergolven. Bij testen met 5G op Lowlands kregen ruim honderd mensen last van bloedneuzen.

Gebruik van meer frequentiebanden betekent dat voor 5G een breder spectrum ingezet wordt. De effecten hiervan zijn volgens de Telecomindustrie zelf níet getest (zie derde videobron).

Meer frequenties 5G resulteert in breder spectrum
Stralingsdichtheid en Veldsterktekaart met limieten

Video Bronnen:


Millimetergolven

Dit filmpje laat zien dat de huidige straling van een magnatron, met een golflengte van ongeveer 12 centimeter geen invloed heeft op fruitvliegjes. De golf is te lang om ze te beschadigen. Maar plaats je hond of baby niet in een magnetron, dat is fataal. Met het gebruik van hogere frequenties voor 5G zal het biologisch effect op mens, dier en plant veranderen.


Small Cell

Hogere frequenties reizen minder ver. Daarom is voor 5G een uitbreiding van het aantal zendmasten nodig. In stedelijke gebieden zal er om de 50 tot 200 meter een zendmast moeten komen. Deze 5G masten met kort bereik worden 'small cells' genoemd. Voor een soepele gebruikerservaring zijn er heel veel zendmasten nodig. Bomen en gebouwen zijn ingewikkelde obstakels. Het signaal valt direct weg als er geen directe zichtlijn is tussen beller en zendmast.


Senator Blumenthal vraagt de verantwoordelijken van de Telecomindustrie naar gezondheidsonderzoek. Het antwoord? Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de gezondheid van 5G. Senate Commerce, Science and Transportation Committee Hearing, 6 feb 2019.


Dr. Paul Heroux van de Universiteit van McGill maakt duidelijk waarom het met 5G nog vele malen erger zal zijn dan de huidige mobiele netwerken.

Michigan House Energy Policy Committee, 4 oct 2018.


Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences Martin L. Pall over het gebrek aan risicobeoordelingen bij de uitrol van 5G.

Youtube, 29 augustus 2019.MEER BRONVERMELDINGEN

Met 5G is er geen ontsnappen meer aan: overal in de gaten gehouden en alom schadelijke straling. De 5e generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Overheid en Telecom presenteren mooie verkooppraatjes, maar verzwijgen en ontkennen de gevaren.FLYER | 5G is niet oké

FLYER | 5G is niet oké

  1. meer straling
  2. meer frequenties & antennes
  3. meer energieverbruik
  4. meer hacking & spionage
  5. meer big brother
  1. minder gezondheid
  2. minder bomen & bijen
  3. minder goed klimaat
  4. minder veiligheid & privacy
  5. minder vrijheid

5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact