“5G” betekent meer antennes


Gedurende de Lockdown werd er druk gewerkt aan de vervanging en uitbereiding van het mobiele netwerk. Netwerkbeheerders mogen antennes vervangen wanneer ze willen en dat is ook wat is gebeurt.

In het begin van 2020 startte de uitrol van het nieuwe netwerk, met als doel alle antennes te vervangen. Die operatie lijkt nu zo goed als voltooid.

De vernieuwde antennes zijn '5G ready'. 1, 2, 3 en 4G zijn nu geïntegreerd in een “5G” matrix. Alle netwerken tezamen vormen het smartgrid.

Het “5G” smartgrid is met deze roll-out in werking getreden. Niet in specifieke 5G frequenties (die volgen pas na de veiling), maar wel wat betreft infrastructuur, netwerkconfiguratie en communicatieprotocol.

T-Mobile en Vodafone zijn de eerste providers die het 5G netwerk officieel aangezet hebben. T-Mobile op de 700 MHz. 5G testfrequentie, Vodafone op het bestaande 4G netwerk.

Hieronder een greep uit de vele foto's van de upgrade, genomen in Nederland.

Uitrol van “5G” netwerk
Schematische schets van de nieuwe situatie


Upgrade mobiel netwerk gedurende lockdown

Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020
Installatie van nieuwe antennes en masten gedurende lockdown, maart/april 2020

Meer info en details over de uitrol van een nieuw netwerk op transitieweb:
Heimelijke uitrol - deel 1 🔗
Heimelijke uitrol - deel 2 🔗
Heimelijke uitrol - deel 3 🔗
Heimelijke uitrol - deel 4 🔗
Heimelijke uitrol - deel 5 🔗


Aantallen antennes


Op dit moment staan er meer dan 47.000 antennes (bijna 19.000 antenne installaties) in Nederland. Dit aantal zal met de uitrol van 5G exponentieel omhoog gaan. Het kabinet wil een 5G-mast op elke straathoek, zo schreef Het Parool 🔗.

Aan het begin van 2020 heeft het Antennebureau een nieuwe rekenwijze geïntroduceerd. Er wordt niet meer gesproken over het aantal antennes, maar over het aantal antenne-installaties. De aanpassing heeft ervoor gezorgd dat het aantal van 47.000 antennes -op papier- is teruggebracht tot 18.789. Deze maatregel kan gezien worden als een administratieve truc om het aantal minder groot te doen lijken.

Bestaande netwerken


De antennes voor de bestaande netwerken blijven grotendeels werken. Wel gaat iedere provider een ouder netwerk uitzetten. Vodafone stopte 3 februari 2020 met het 3G netwerk, KPN doet dat januari 2022. T-Mobile zet het 2G netwerk uit in november 2020.

Drie nieuwe 5G netwerken


Toch zal het aantal antennes toenemen, al was het alleen al omdat iedere provider een eigen landelijk dekkend netwerk moet neerzetten. De antennes voor 5G komen bovenop het huidige aantal van ruim 47.000. Iedere provider die meedoet zal eigen 5G antennes gaan plaatsen.

Antennes met grotere capaciteit


Voor 5G wordt gebruik gemaakt van Massive Mimo. Waar vroeger een zender 4 antennes bevatte, is dat bij Massive Mimo 32 of 64 antennes. De capaciteit van één Massive Mimo antenne wordt dus 8 tot 16 maal groter dan een 4G LTE antenne! Hierdoor kunnen veel meer verbindingen gemaakt worden. Dit is nodig om de groei door toenemend dataverkeer en het Internet of Things (IoT) mogelijk te maken.

Kleine antennes (small cells)


Naast de toepassing van Massive Mimo is er het plan om voor 5G is heel veel kleine antennes te plaatsen. De hoge frequenties van de kleine antennes maken snel en veel dataverkeer mogelijk. Maar hogere frequenties reizen minder ver. Daarom is voor 5G een uitbreiding van het aantal antennes nodig. In stedelijke gebieden zal er iedere 200 meter een antenne bijkomen.

Deze 5G antennes met kort bereik worden 'small cells' genoemd. Voor een soepele gebruikerservaring zijn er heel veel antennes nodig. Bomen en gebouwen zijn ingewikkelde obstakels. Het signaal valt direct weg als er geen directe zichtlijn is tussen beller en antenne.

Er komen tienduizenden kleine antennes in de stedelijke gebieden, bijvoorbeeld op bushokjes, lantaarnpalen, wegbewijzering, abri's en aan gebouwen. Er zijn zelfs plannen om antennes in rioolputten te plaatsen. Small cells met een kleiner vermogen dan 10 dBW (=10 Watt) hoeven niet geregistreerd te worden en kunnen zonder vergunning geplaatst worden.

Deze kleine antennes (small cells) komen bovenop het netwerk van antennes op de zendmasten (macro cells). De grote zendmasten werken met lagere frequenties die verder reiken, ook onder bomen, binnenshuis en op het platteland.

Het kabinet wil een 5G-mast op elke straathoek - Het Parool
LTE t.o.v. 5G Massive Mimo antennes
Micro - Macro - User
Meer frequenties 5G resulteert in breder spectrum
Opzet datacommunicatie met antennes


VERKOOPPRAATJES VAN DE INDUSTRIE

Schematische schets van de nieuwe situatie

Meer of Minder straling?


Volgens de Telecomindustrie wordt de hoeveelheid straling met 5G minder door het gebruik van Beamforming. Wat ze niet meenemen in die berekening, is dat er alleen al in Europa 10 miljoen antennes bij komen (die lang niet allemaal met Beamforming werken). Wat ze ook achterwege laten is dat het niet alleen om onze telecommunicatie gaat, maar om allerlei IoT dingen. Wat ze verder niet vertellen is dat de straling intenser zal zijn door hogere frequenties. Het is zonnig op het plaatje van de Telecomindustrie. In werkelijkheid regent het straling en worden de bomen die in de weg staan gekapt.

No place to hide


Alle nieuwe antennes voor 5G komen bovenop de bestaande mobiele netwerken. Tel daarbij op de Internet satellieten van Elon Musk 🔗 en Amazon 🔗 en de Internet balloons van Google 🔗 en je weet één ding zeker: De hoeveelheid straling neemt exponentieel toe. De gehele aarde wordt gevangen in een web van straling. Vluchten kan niet meer.TELEFOONMASTEN IN NEDERLAND | waar staan ze?

Kaart Antenneregister

Officiële kaart met alle zendmasten in Nederland
2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) en IoT.
Het Antenneregister 🔗

Kaart 4Gmasten.nl

Interactieve kaart met zendmasten per provider
Zendmasten van 2G, 3G, 4G en 5G van KPN, T-Mobile, Tele 2 en Vodafone.
4G Masten.nl 🔗

Kaart 4Gmasten.nl

Meest uitgebreide en gedetailleerde info per antenne
IoT, 2G, 3G, 4G en 5G van KPN, T-Mobile, Tele 2, Vodafone en meer.
Antennekaart.nl 🔗

Ga voor de officiële 5G-testlocaties naar de pagina over 5GFlyer 5G is niet oké | bronnen & videos

Er is reden tot ongerustheid over 5G. De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers & artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen!

De straling van 5G komt dichter bij huis en wordt intenser. In stedelijke gebieden komt er om de 200 meter een antenne, bijv. in lantaarnpalen. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met hogere frequenties voor grotere snelheid.

Al die antennes, mobieltjes en slimme apparaten zullen draadloos heel veel data uitwisselen. Het groeiende dataverkeer zal leiden tot fors hogere energiekosten. 5G leidt tot meer CO2 uitstoot.

Het dagelijks leven zal met het IoT kwetsbaarder worden. De slimme apparaten kunnen doelwit worden van spionage of cybercrime. 5G betekent ook minder veiligheid & privacy.

zet de feiten op een rij
5G is niet oké

5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact