5G & Corona


In de MSM werd gesuggereerd dat 5G complotgekkies niet geloven in het virus. 5G zou het virus veroorzaken. Deze voorbarige conclusie kwam in de wereld door een video van Dr. Cowan. Hij koppelt virusepidemieën aan de toenemende elektrificatie van de omgeving (bron). De Spaanse griep zou een gevolg zijn van de radarinstallaties die in gebruik waren genomen tijdens WO I en het huidige coronavirus zou veroorzaakt worden door de ingebruikname van 5G. Het is een hypothese die voorbij gaat aan de realiteit dat er bij de Spaanse griep meerdere factoren waren, waaronder bacteriële longontstekingen vanwege gebrek aan hygiëne en nieuwe experimentele vaccinaties die veel doden onder soldaten zorgden (bron, bron, bron).

Er bestaat iets dat mensen ziek maakt en dat noemen we een virus. De besmettelijke bron die we virus noemen (vergif, in het Latijns) kan niet ontkent worden. Maar dat er een wisselwerking bestaat tussen virussen en EMF kan ook niet ontkent worden.

Virussen reageren op EMF


Dat 'een virus' (lees gifstof) geactiveerd kan worden door een elektromagnetische straling is bekend uit onderzoek. In 1997 stelden wetenschappers van het Instituut voor Experimentele Geneeskunde in Rome, Italië vast dat: "Blootstelling aan een 50 Hz elektromagnetisch veld induceert activering van het Epstein-Barr-virusgenoom in latent geïnfecteerde menselijke cellen" (bron).

In zekere zin was de ontdekking dat een virus tot leven gewekt kon worden niet nieuw. In de jaren 20 van de vorige eeuw ontdekte Dr. Raymond Rife dat bacteriën en virussen door straling kunnen worden beïnvloed. Wat Rife beweerde, is dat elke microbe zijn eigen resonantiefrequentie heeft. Met de Rife-technologie bombardeerde hij de microben met een lichtfrequentie die op een intens niveau overeenkwam met die van de microbe. Hij noemde zijn machine de Beam Ray-machine (bron).

Kunnen corona-achtige structuren ontstaan door 60 GHz?


In juli 2020 werd een internationale studie gepubliceerd waarin de mogelijkheid werd onderzocht of 5G millimetergolven corona-achtige DNA structuren kunnen veroorzaken. Deze publicatie werd binnen een maand teruggetrokken (bron). De samenvatting is nog te lezen op wayback. De conclusie van het onderzoek luidt als volgt: "5G millimetergolven zouden dus goede kandidaten kunnen zijn om toe te passen bij het construeren van virusachtige structuren zoals Coronavirussen (COVID-19) in cellen." (bron). De gehele publicatie is hier te downloaden (bron).

Dit onderzoek lijkt te bevestigen dat er een verband is tussen virussen en EMF. Als millimetergolven in staat zijn Corona-achtige structuren te veroorzaken, dan is dat reden tot grote zorg. De millimetergolven van 60 GHz. zijn vergunningvrij te gebruiken in Nederland (bron). Ook voor straalverbindingen worden nu al hogere frequenties ingezet, tot wel 90 GHz.. Straalverbindingen zijn 'point to point' straalpaden. Officieel is de hoofdstraal smal en gaat over objecten heen, zoals hoge gebouwen en bomen. Maar iedere antenne heeft ook side lobes en deze kunnen soms wel op grondniveau terecht komen (bron).

Straling vermindert de gezondheid


Bekend is dat EMF straling het immuunsysteem kan verlagen. The Bio Initiative concludeerden hierover: “Er is substantieel bewijs dat EMF ontstekingsreacties en allergiereacties kunnen veroorzaken en de normale immuunfunctie kunnen veranderen, op toegestane niveaus volgens de huidige normen voor openbare veiligheid.” (bron). Door Wifi gaan schimmels harder groeien en geven meer toxines af (bron). Bij 1800 MHz frequenties kan longschade ontstaan (bron, bron). Elektromagnetische straling wordt geabsorbeerd door moleculen. 2.4 GHz (Wifi en Magnetron) vermindert het aantal watermoleculen. 60 GHz vermindert het aantal zuurstofmoleculen (bron, bron).

Omdat het immuunsysteem door 5G meer onder vuur komt te liggen (meer straling betekent minder gezondheid), was dit voor de Spaanse overheid reden om de veiling van 5G uit te stellen (bron). In Nederland zijn in de zomer van 2020 de nieuwe frequenties geveild en is het 5G netwerk in gebruik genomen (bron).

Heb ik corona of ben ik elektrogevoelig?


Voor stralingsgevoelige mensen is het lastig om de klachten goed in te schatten. Veel van de klachten van straling komen ook voor bij corona: benauwdheid, prikkeling van de huid, vermoeidheid, hartkloppingen, hoofdpijn, keelpijn en slecht kunnen slapen (bron). Dit zorgt voor verwarring: Is het straling of is het corona?

Met corona is er sprake van 'een virus' (of gifstof) dat in eerste instantie zeer schadelijk uitwerkte. In het voorjaar werd duidelijk dat 'het virus' het lichaam ernstig kon beschadigen. Sinds de zomer van 2020 is deze trend gestopt. Dit heeft wellicht met diverse factoren te maken. In de zomer zijn luchtwegvirussen minder gevaarlijk, het gebruik van de fatale ademhalingsmachines is sterk verminderd (bron) en door mutaties wordt het virus na verloop van tijd ongevaarlijker. Maar kan straling een externe factor zijn die ook invloed heeft op de ziekte?

Correlatie tussen vaccinatie & straling?


Sinds het vaccineren is begonnen, zijn er berichten van besmetting nadien. Hele verzorgingstehuizen testen ineens positief op corona. Is de positieve test veroorzaakt door het vaccin? Worden zwakkeren meer ontvankelijk voor andere stressfactoren zoals straling? Op veel daken van die verzorgingstehuizen staan GSM masten. Vallen de slachtoffers door bijwerkingen van de vaccins/gentherapieën, door onderliggend lijden, door coronabesmetting of vormt het geheel, samen met de straling, een gevaarlijke cocktail waardoor het immuunsysteem systeem overbelast raakt? Wat is hier precies aan de hand? Dat zou moeten worden uitgezocht! Die zorgplicht hebben we naar onze opa's en oma's.

5G & Corona
Tesla
Raymond Rife met zijn microscoop
Studie naar 5G millimetergolven en corona DNA structuren
Studie naar 5G millimetergolven en corona DNA structuren
Absorptie van 60 GHz EMF door zuurstof | zie bron RF Globalnet
Covid symptomen lijken op die van straling
5G + corona + vaccinaties =
'Corona uitbraak' in Bodegraven (januari 2021)
'Corona uitbraak' in Amersfoort (februari 2021)
'Corona uitbraak' in Zevenaar (februari 2021)
'Corona uitbraak' in Budel (mei 2020)

Enkele krantenkoppen: Corona uitbraak na vaccinatie. Verontrustende berichten van zieken en doden in verzorgingstehuizen door heel het land. In Amersfoort zijn inmiddels al 22 van de 106 bewoners overleden na de vaccinatie. Ook uit andere landen komen verontrustende sterfgevallen na vaccinatie, waar zomaar 20% sterft (o.a. uit Noorwegen, België, Israël, Duitsland, Spanje). Dit kan zijn door bijwerkingen van het vaccin, door besmetting met corona, maar wellicht speelt er ook overbelasting door EMF straling mee.


Het voorzorgsprincipe


Latent aanwezige virussen kunnen geactiveerd worden door EMF, dit is wetenschappelijk bewezen. Verder lijkt het mogelijk om virus-achtige structuren met 5G millimetergolven te creëren. Dit onderzoek is teruggetrokken, wat alleen maar meer vragen opwerpt. Wat wel duidelijk is, is dat kunstmatige EMF straling ernstige klachten kan geven die voor een deel overeenkomen met klachten van corona. Zeker in deze tijd, waarin we al zoveel vrezen voor onze gezondheid, is het zaak om het zekere voor het onzekere te nemen.

Het is zaak dat de correlatie tussen straling en corona/vaccinatie onderzocht wordt. Er zijn teveel voorbeelden van uitbraken direct rond zendmasten om als toeval weg te wuiven. Verder zou het voorzorgsprincipe toegepast moeten worden ten aanzien van straling & 5G.Website Bronnen:Video Bronnen:


Dr. Thomas Cowan, Amerikaans wetenschapper speculeert over een mogelijk verband tussen Corona en 5G. (Engels, 10 min).


Ex-Vodafone boss & Pastor warns about 5G & Corona (32 min). Video van Think about it!, maart 2020.


Zuurstof verminderd drastisch bij 60 GHz
What happens with the 5G frequency of 60GHz to the Oxygen and to our biology. Aroy Mak


Clandestine 60ghz in schools Plandemic with Seven [UK]; Mark Steele 5G; Lena Pu, Kandace Stop5G.net.


Interview met Lena Pu over 5G, corona en gezondheid, 30 juli 2020 Health Australia Party.


Militair bevestigd dat 5G corona kan veroorzaken - Colonel Andrew Hoff Alien Wars.


Dr. Dietrich Klinghardt, Duits Neurobioloog schetst het grote plaatje waar straling & 5G in passen. (Engels, 8 min) The Detox Dudes.


Opnieuw corona uitbraak ónder 5G zendmast! Straling Thuis.5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact