“5G” | een stoomcursus


5G is een containerbegrip voor allerlei grote veranderingen die nu uitgerold worden met het nieuwe 5G-netwerk. Met 5G komt er een nieuw type antenne die gebruik maakt van bundels straling, er komen heel veel kleine antennes bij (small cells, in bijvoorbeeld lantaarnpalen), er gaat gebruik gemaakt worden van hogere frequenties en er worden allerlei slimme apparaten, robots en voertuigen aangesloten op het Internet of Things (IoT). Alle dingen worden verbonden met het smartgrid, dat bestaat uit een mix van Wifi, 2G, 3G, 4G, 5G en een glasvezel backbone.

Het 5G-netwerk, met daaraan verbonden het IoT heeft zoveel kanten dat het overdonderend kan zijn. De techniek van 5G & IoT bevat talloze mogelijkheden om iedere burger te bespioneren en te controleren. En de grote hoeveelheid data die in handen van de telecomindustrie komt, zal oppermachtig maken.

Doe de 5G Stoomcursus

5G | een stoomcursus


NIEUW MET DE KOMST VAN 5G

Nieuwe features van 5G


Millimeter waves

5G maakt gebruik van de huidige frequenties, maar ook van nieuwe hogere frequenties. Deze hogere frequenties bestaan uit kortere golven en worden daarom vaak aangeduid als millimetergolven.

Dit filmpje laat zien dat de huidige straling van een magnatron (2,4 GHz, dezelfde frequentie als wifi), met een golflengte van ongeveer 12 centimeter geen invloed heeft op fruitvliegjes. De golf is te lang om ze te beschadigen. Maar plaats je hond of baby niet in een magnetron, dat is fataal.

5G golflengtes in Nederland:

 • 700 MHz | golflengte 43,2 cm
 • 1400 MHz | golflengte 24,0 cm
 • 2100 MHz | golflengte 15,2 cm
 • 3500 MHz | golflengte 8,2 cm
 • 26 GHz | golflengte 1 cm
 • 60 GHz | golflengte 7,6 mm

Wifi golflengtes:

 • 2,4 GHz | golflengte 12,7 cm (tevens Magnetron)
 • 5 GHz | golflengte 5,1 cm

Small Cell

Hogere frequenties reizen minder ver. Daarom is voor 5G een uitbreiding van het aantal antennes nodig. In stedelijke gebieden zal er om de 50 tot 200 meter een antenne moeten komen. Deze 5G antennes met kort bereik worden 'small cells' genoemd. Voor een soepele gebruikerservaring zijn er heel veel nodig. Bomen en gebouwen zijn ingewikkelde obstakels. Het signaal valt direct weg als er geen directe zichtlijn is tussen beller en antenne.

Er komen tienduizenden small cells in de stedelijke gebieden, bijvoorbeeld op bushokjes, lantaarnpalen, wegbewijzering, abri's en aan gebouwen.

Daarnaast komen er grote zendmasten (macro cells) voor 5G die zorgen voor een volledige dekking. De grote masten werken met lagere frequenties die verder reiken, ook onder bomen, binnenshuis en op het platteland.


Massive MIMO

Met de uitrol van 5G komt er een nieuw type antenne, de Massive MIMO. Multiple Input, Multiple Output is de betekenis van MIMO. Met dit type antenne kunnen veel meer connecties verwerkt worden. De grote hoeveelheid simultane datastromen zorgen voor veel interferentie en daarom wordt tegelijk met massive MIMO ook Beamforming geïntroduceerd, waarmee het probleem van interferentie opgelost wordt.

Beamforming en Massive MIMO worden op dit moment in Nederland getest, ook op het netwerk van 4G. Het gebruik van deze techniek is niet voorbehouden aan 5G en kan los daarvan worden uitgerold.

Door de toename van het aantal connecties kunnen allerlei apparaten van het Internet of Things (het IoT) aangesloten worden. Massive MIMO maakt het smartgrid mogelijk.


Beamforming

Het nieuwe type antenne dat gebruik maakt van Massive MIMO, kan door middel van Beamforming bundels straling richten op specifieke gebruikers. Voor beamforming wordt gebruik gemaakt van phased array antennes 🔗. Hierdoor wordt straling beter gericht en is er minder last voor anderen in de omgeving. Dat lijkt mooi, maar is het niet.

Wat niet wordt verteld, is dat deze techniek ook gebruikt kan worden als wapen. De techniek is gebaseerd op een militaire wapen. Het wordt een 'active denial system' genoemd en is ontwikkeld door de Militaire Industrie. Met 5G is populatie- en mindcontrol mogelijk.

Bovenstaand filmpje van de industrie laat zien hoe het werkt. Niet alle antennes zullen gebruik maken van Beamforming. Veel antennes zullen gewoon op de ouderwetse manier in de rondte blijven stralen.


Full Duplex

Met de techniek van Full Duplex wordt het proces van data ontvangen en verzenden efficiënter. Normaliter wordt het signaal gebruikt in één richting. Met Full Duplex kan het signaal simultaan gebruikt worden voor zowel zenden als ontvangen.


Pulsed EMF

Met 5G zullen de signalen gepulseerd worden. Dit is niet iets nieuws (4G en Wifi is ook gepulseerd), maar wel belangrijk om te onderkennen. Pulsatie maakt het signaal krachtiger en zorgt voor een efficientere communicatie (wat betreft snelheid en datahoeveelheid). Gepulseerde golven EMF zijn bekend uit de medische wetenschap. Daar worden ze gebruikt om het lichaam te helen. Maar gepulseerde EMF golven kunnen het lichaam ook ziek maken en vroegtijdig verouderen.SLIMME LANTAARNPALEN

Lantaarnpaal wordt 5G antennne


Slimme lantaarnpalen kunnen van alles. Snuffelen aan de luchtkwaliteit, luisteren, kijken en communiceren. De palen kunnen met Wifi, 2G, 3G, 4G of 5G uitgerust worden. Het bedrijf Sustainder uit Emmen 🔗 produceert "slimme verlichting voor een duurzame toekomst". Middels het plaatsen van cassettes of via software upgrades kunnen de opties van lantaarnpaal aangepast worden, ook na aanschaf en zonder dat dit zichtbaar is.

Slimme palen

Een soortgelijk Nederlands bedrijf dat slimme palen biedt is TVILight 🔗, gevestigd in Amsterdam en Groningen. Zij hebben een groot project gedaan met slimme verlichting in Helmond en in de haven van Moerdijk.

EU heeft plan om 10 miljoen slimme lantaarnpalen te plaatsen 🔗. Slimme lantaarnpalen worden verkocht als duurzaam, vanwege besparingen door LED lampen, maar de extra energiekosten voor Wifi of Mobiel dataverkeer worden buiten beschouwing gelaten.VERKOOPPRAATJES VAN DE INDUSTRIE

Schematische schets van de nieuwe situatie

Volgens de Telecomindustrie wordt de hoeveelheid straling juist minder met 5G vanwege Beamforming. Wat ze in die berekening niet meenemen is dat er tienduizenden antennes bijkomen, en niet al die antennes werken met Beamforming. Wat ze ook achterwege laten is dat het niet alleen om onze telecommunicatie gaat, maar om allerlei IoT dingen, ook zelfrijdende auto's. Alle dingen stralen zich een ongeluk in de toekomst. Wat ze verder niet vertellen is dat de straling intenser zal zijn door het gebruik van hogere frequentiebanden. En wat ze zeker niet zullen vertellen is dat de Millimeter waves van 5G in het gebied komen waar ons lichaam en geest bestuurt kunnen worden. Best wel een eng idee als je weet dat 5G ontwikkeld is door het Amerikaanse leger. Het is zonnig op het plaatje van de Telecomindustrie. In werkelijkheid regent het straling, worden de bomen die in de weg staan gekapt en zal er geen vlinder meer in de lucht vliegen.

No place to hide


Alle nieuwe antennes voor 5G komen bovenop de bestaande netwerken van 2, 3 en 4G. Wellicht dat 3G (UMTS) gaat vervallen, maar dat is nog niet duidelijk. Tel daarbij op de Internet satellieten van Elon Musk 🔗 en Amazon 🔗 en de Internet balloons van Google 🔗 en je weet één ding zeker: De hoeveelheid straling neemt exponentieel toe. De gehele aarde wordt gevangen in een web. Vluchten kan niet meer.5G TESTEN IN NEDERLAND

Vergunningen uitgegeven door Het Antennebureau

Uitgegeven vergunningen


Op dit moment lopen er verschillende testen met 5G in Nederland. Er is een landelijke test op de 700 MHz band. Verder zijn er diverse lokale tests op verschillende hogere frequenties.

Volgens het Antennebureau 🔗 zijn er testen op 700 MHz, 2300 MHz, 3,5 GHz en 26 GHz. Deze staan in de tabel hiernaast.

De testen op het platteland in Noord Groningen, het centrum van Maastricht, het Science Park in Eindhoven (op 60 GHz) en in de Bijlmer, Amsterdam-Zuidoost zijn inmiddels beëindigd.

Volgens de gemeente Amsterdam loopt er ook nog een test in de wijk Heesterveld, Amsterdam-Zuidoost. Deze staat niet vermeld op de lijst van het Antennebureau.NIEUWE TELECOMWET

In de zomer van 2019 is het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode 🔗 gepresenteerd door het ministerie van Economische Zaken. Tijdens de internetconsultatie is hierop gereageerd door een 20-tal gemeenten 🔗 en meer dan 1.000 burgers.

De nieuwe telecomwet zal vermoedelijk begin van 2020 voorgelegd worden aan de Tweede Kamer.

De voornaamste bezwaren zijn:

 • Met de voorgenomen wetgeving hebben gemeenten geen zeggenschap over de plaatsing van 5G-antennes. Telecombedrijven krijgen het recht om overal waar men wenst antennes op te hangen.
 • Er is weinig tot geen onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G.
 • De kosten en risico’s van aanleg en energieverbruik lijken voor een groot deel voor rekening te komen van de gemeenten.
 • De aansprakelijkheid bij schade is niet geregeld, terwijl bekend is dat de grootste verzekeraar, Lloyds of London, gezondheidsclaims door 5G/Wifi niet dekt.

Inspraakronde/ Internetconsultatie:
⇒ Lees de reacties op de wet Telecomcode 🔗

Artikel Stralingsbewust.info:
⇒ EU dwingt Nederland tot invoer Telecomwet 🔗VEILING FREQUENTIES

Het Ministerie van Economische Zaken heeft voor 2020 de Veiling van 700, 1400, 2100 MHz 🔗 openbaar gemaakt. De veilingen van 3,5 GHz en 26 GHz zijn nog niet bekend gemaakt en volgen vermoedelijk in 2022 🔗.

Gebruik van de 3,5 GHz frequentieband is in het Noorden van Nederland momenteel niet mogelijk vanwege de satellieten van Defensie. De 26 GHz band wordt ook gebruikt voor straalverbindingen.

Inspraakronde/ Internetconsultatie:
⇒ Lees de reacties op de Veilingen 🔗

Artikel Stralingsbewust.info:
⇒ Frequentieveiling voorbereiding uitrol 5G 🔗DE EERSTE 5G WAARNEMINGEN

Het meten van 5G straling is lastig. Lees het artikel van Stralingsbewust 🔗.


Smartphone test op 5G locatie (11 min)
Hete handen van een oververhitte 5G smartphone...
Video van Marques Brownlee (VS).


Extreme bomenkap voor 5G (2 min)
Bomen zijn maar lastig voor 5G, kappen maar...
Video van Lee Garett (IR).


Geen insecten op 5G testsite (3 min)
Wie heeft er ook insecten en vogels nodig?
Video van Anthony Steele (UK).


Dode bijen onder een 5G mast (3 min)
Vaarwel goede oude Bij...
Video van Philip Sites (VS).


In de wijk Heesterveld in Amsterdam-Zuidoost wordt getest met 5G. Marloes van Mensvoort en RT Dutch gingen op onderzoek (8 min).TWEE MYSTERIES

Koeien op hol geslagen

In januari 2017 brak er bij verschillende boeren in Friesland en Noord Groningen paniek uit onder de koeien. De koeien sloegen op hol, gingen in de rondte rennen of trokken naar een kant van de stal en verdrukten elkaar. Dit fenomeen vondt vaak in meerdere stallen tegelijk plaats. De oorzaak is niet opgehelderd.

Begin 2017 zijn vijf pilots gestart met 5G in Noord Groningen. De boerderijen in Groningen lagen 20 kilometer van het testgebied. In Burum in Friesland staan de satellieten van de MIVD en de AIVD. Deze militaire installaties werken met dezelfde hoogfrequente signalen als 5G (3,5 GHz). Beide zouden mogelijk met de zaak te maken kunnen hebben.

Sommige boeren vermoedden dat de testen met 5G de oorzaak zijn. Een boer uit Stitswerd in Noord Groningen zei: "Ze breken hier de tent bijna af". Maar er is geen oorzaak te zien, op het oog lijkt alles normaal.

Bekijk de bronvermeldingen


Mysterie: Wat is er aan de hand met de koeien in Stitswerd? RTV Noord

Vogels vallen uit de lucht

In Den Haag 🔗 en later ook in Breda 🔗 vielen er spreeuwen uit de lucht. Met tientallen tegelijk vielen ze op de grond. Dood. Volgens de NOS was het voedselvergiftiging 🔗. Maar sinds wanneer slaat voedselvergiftiging bij ieder dier op exact hetzelfde tijdstip toe, terwijl de ene spreeuw misschien eerst een patatje heeft gegeten en die andere spreeuw (een echte vegan) alleen een blauwe bes? Dan val je niet met tien tegelijk uit de lucht (maar ga je op een tak zitten uitpuffen). Volgens het Antenneregister 🔗 staan rondom het Haagse Huijgenspark 3G, 4G en IoT masten. Deze masten kunnen voorzien zijn geweest van nieuwe "5G" technologie, zoals beamforming en massive MIMO. Hiervoor is geen nieuwe vergunning noodzakelijk.

Een meting van Patrick van der Burght 🔗 in het Huijgenspark, een paar maanden na het voorval liet geen abnormale meetgegevens (meer) zien.

Uit de hele wereld komen inmiddels verslagen van vallende vogels, bijvoorbeeld uit North Carolina in de V.S. 🔗 of uit Noord Wales in G.B. 🔗 . In verschillende steden vallen ze zonder ogenschijnlijke reden uit de lucht. Soms op slag dood, soms versuft. Er zijn ook berichten van vogels die tegen ramen aanvliegen.

Hier een video en een artikel 🔗 over vogels die uit een boom vallen in Coventry in Engeland, maart 2019.

Er bestaat een patent waarmee met electromagnetische pulsen vogels verjaagd kunnen worden 🔗. Deze techniek lijkt op de 'beamforming' van 5G.


de geest is uit de fles | Opland omgedacht

5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact