Vogelgriep of stralingsziekte op Texel?
Vervolgonderzoek van Arthur Firstenberg


Vorig jaar stierven op diverse plaatsen in Nederland vele grote sterns. Alleen al in het natuurreservaat De Petten op het eiland Texel stierven duizenden vogels. Door Ornithologen en vogelbeschermingsorganisaties werd direct gesproken dat vogelgriep de oorzaak was. Arthur Firstenberg, schrijver van 'The Invisible Rainbow' ging op onderzoek. Hij ontdekte dat bij de getroffen koloniën zendmasten stonden waar in mei 2022 aanpassingen aan gedaan waren. De hoogte, richting en sterkte van de antennes was veranderd.


Broedplaats De Petten op Texel, waar het in 2022 mis ging bevindt zich op 500 meter afstand van antenne installaties van KPN en T-Mobile (hoogte 40 meter).

Dit jaar lijkt de sternpopulatie zich te herstellen. Er broeden zo’n 9000 paar grote sterns in Nederland en Vlaanderen, en er vestigen zich ook nog steeds nieuwe broedparen. Het aantal is daarmee ongeveer de helft van dat in de laatste jaren, zo’n 19.000 paar. Ruud van Beusekom van de Vogelbescherming schrijft: "Hoopvol is dat er dit broedseizoen tot nu toe vrijwel geen sterfte door vogelgriep is vastgesteld bij de grote stern."

Opvallend is dat de sterns niet zijn teruggekeerd naar de plaatsen waar vorig jaar zovelen gesneuveld zijn. Een kolonie grote sterns zich vestigde op een nieuwe locatie: de Prins Hendrik Zanddijk op Texel. Een andere kolonie vestigde zich in de Zeehaven van Zeebrugge. Hier stierven geen vogels aan de 'vogelgriep'. Er werd gesuggereerd dat ze immuniteit zouden hebben opgebouwd.


Nieuwe broedplaats 2023 aan de Prins Hendrik Zanddijk op Texel, ruim 1.500 meter van de dichtstbijzijnde antenne installatie van Vodafone (hoogte 15 meter).

In zijn nieuwsbrief komt Arthur Firstenberg tot een andere conclusie. Want de nieuwe broedplaatsen lijken door de grote sterns slimmer gekozen. De koloniën zijn verder verwijderd van zendmasten. De straling zal hier beduidend lager zijn, dan op de vorig jaar getroffen broedplaatsen. Het lijkt er dus juist sterk op dat de sterns eieren voor hun geld hebben gekozen en vertrokken zijn naar stralingsluwe gebieden. Maar dat zal je niet horen van de Vogelbescherming.

Nieuwsbrief Arthur Firstenberg 2023
Artikel Vogelbescherming 2023


Jules de Corte - Het Land van de Toekomst (3'11")
Video van Frank Zweers5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact