KOM IN ACTIE | 5G weg ermee!


De weerstand tegen 5G groeit in Nederland. Net als in de rest van de wereld ontstaan er veel lokale actiegroepen tegen de uitrol van 5G.

Kijk hier wat jij kan doen. Teken de diverse petities. Kijk welke acties er lopen. Steun het kort geding tegen de Nederlandse staat.

Verbind jezelf met een van de lokale initiatieven. Neem contact op met je gemeente over de vorderingen van 5G, slimme lantaarnpalen en het smartgrid. Schrijf aan politici, bestuurders en journalisten.

Kom in actie | Bedankt!


PETITIES & RECHTSPRAAK

Landelijke petities STOP 5G

Er lopen drie belangrijke petities tegen 5G. De eerste is van de actiegroep Verminder Electrosmog, de andere twee staan op petities.nl. Teken ze alledrie!

⇒ Teken de Petitie van Verminder Electrosmog 🔗
⇒ Teken de Petitie Stop 5G 🔗
⇒ Teken de Petitie Geen 5G netwerk 🔗

Kort geding tegen de Nederlandse staat

Stichting Stop5GNL heeft op 25 februari de Nederlandse staat gedagvaard. Hiermee start zij een kort geding om zo te proberen de uitrol van 5G te stoppen. Help de stichting met een donatie, zodat zij de advocaatkosten van het kort geding kunnen betalen.

⇒ Doneer en steun Stop5GNL 🔗


LOKALE ACTIEGROEPEN

Er zijn vele actiegroepen en burgerinitiatieven in Nederland die zich bezighouden met straling. Bekijk wat er in jouw buurt gebeurt. De website StralingsBewust.info verzameld alle actieve groepen op een plattegrond.

⇒ Actiegroepen in het land 🔗

AGENDA

Regelmatig vinden er acties in het land plaats. De agenda wordt bijgehouden op StralingsBewust.info. Informatiebijeenkomsten, lezingen, acties en demonstraties en meer.

⇒ Bekijk wat er de komende tijd op stapel staat 🔗


DOE ONDERZOEK IN JE GEMEENTE

Hoever zijn ze in je gemeente met een open draadloos netwerk, de transitie naar slimme stad of de aanbesteding van slimme lantaarnpalen? Wie is de verantwoordelijke wethouder? Welke politieke partijen zitten er in de raad? Is er een info-avond of inspraak-avond gepland of heeft deze al plaatsgevonden? Ga in gesprek met wethouders en raadsleden. Zet je bezwaren op papier en zend die aan de Raad.

⇒ Het Stappenplan - Verminder Electrosmog 🔗
⇒ Voorbeeldbrieven - Stralingsbewust 🔗

SCHRIJF VERANTWOORDELIJKEN

In politiek en media is weinig aandacht voor het gevaar van straling. Ook de donkere kanten van 5G komen zelden aan bod. Als er aandacht voor het 5G/IoT/smartgrid is, zijn het meestal mooie toekomstvisies. Dit moet veranderen. Het publiek heeft recht op eerlijke voorlichting en een open debat.

Schrijf naar politici, bestuurders, journalisten, wetenschappers, CEO's of andere mensen met verantwoordelijkheid en invloed. Maak hen duidelijk dat er reële vraagstukken zijn waar aandacht voor moet komen. Wijs ze op de onjuistheden en de gebreken in het huidig 5G debat. Spreek ze aan op hun verantwoordelijkheid.FLYER | 5G is niet oké

FLYERACTIE | 5G is niet oké

Verschillende lokale actiegroepen houden op dit moment flyeracties in Nederland:

⇒ Flyer 5G is niet oké

Ook interesse om met jouw groep flyers te laten drukken & te verspreiden? Neem dan contact op.

Download de PDF bestanden voor drukwerk.


Global 5G Protest Day 25 januari 2020

5G GLOBAL PROTEST DAY
25 januari 2020


De laatste zaterdag van januari 2020 vonden er wereldwijd in totaal 265 protestacties (in 38 landen) plaats tegen de voorgenomen uitrol van 5G.

Ook Nederland deed mee. In Amsterdam waren zo'n vijfhonderd mensen aanwezig bij de protestbijeenkomst op de Dam. Daarna werd er met een groep van ongeveer 1.500 demonstranten een protestmars gelopen van de Dam naar het Museumplein.

⇒ Organisatie Stralingsbewust Amsterdam 🔗
⇒ Terugblik op StralingsBewust.info 🔗
⇒ Terugblik op VerminderElectrosmog.nl 🔗
⇒ Foto album 5G protest van Rutger Slim 🔗
⇒ De Andere Krant Gezondheid 🔗5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact