“5G” betekent minder gezondheid


Op dit moment vindt er een upgrade van het mobiele netwerk plaats. Overal in het land worden antennes vervangen en bijgeplaatst. Dit is te zien aan de vele getuigenverslagen. 5G betekent meer antennes, maar ook meer en andere straling.

Wat er allemaal precies veranderd met deze upgrade van het netwerk is niet inzichtelijk voor de gewone burger. Achter de schermen worden nieuwe systemen in werking gezet die anders werken en duidelijk andere effecten hebben op mens en natuur. Er worden op sommige plaatsen beduidend minder vogels gespot. Gezondheidsklachten nemen toe, Facebook ontploft van de stralingsklachten. Deze upgrade van het netwerk (Officieel nog geen 5G, maar wel duidelijk anders in stralingsintensiteit) zorgt voor minder gezondheid.

Officieel loopt er alleen een landelijke test van T-Mobile op 700 MHz en zijn er enkele plaatselijke testen. Toch zijn er toenemende klachten. Ligt dit aan een upgrade van het netwerk? Is er een testsignaal dat wordt uitgezonden in bepaalde gebieden? Wat is de oorzaak voor deze tsunami aan gezondheidsklachten?

Mogelijke symptomen bij teveel straling
Mogelijke symptomen van Corona en Straling | MEZENvisie


Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk

Lees de massale stralingsklachten op Facebook, april 2020.

Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020
Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020
Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020
Stralingsklachten nemen toe door vernieuwd mobiel netwerk, voorjaar 2020

Wetenschappelijk debat over straling

De meningen over de invloed van straling op de gezondheid lopen sterk uiteen. Volgens het ICNIRP zijn er geen gezondheidseffecten mogelijk zijn van draadloze wifi- en mobiele telefoonstraling. Volgens het BioInitiative zijn deze er wél. De eerste groep wetenschappers (van ICNIRP) meten alleen thermische effecten, de tweede groep wetenschappers kijkt breder, ook naar biologische effecten.

Toename aan straling & frequenties


Feit is dat met 5G er alleen maar meer straling zal komen. Er komen meer antennes, er gaat gewerkt worden met hogere frequenties en allerlei IoT zullen draadloos gaan communiceren. Door de hogere frequenties zal het effect op de gezondheid veranderen. Langere golven hebben een andere impact op mens & natuur, dan kortere millimetergolven. De effecten hiervan zijn volgens de Telecomindustrie zelf níet getest.

Bewezen biologische gevaren van straling


Er zijn meer dan 30.000 publicaties naar de effecten van straling. Er is een indrukwekkende verzamelstudie van het BioInitiative. Het Europees parlement en de Raad van Europa pleitte in 2011 al voor fors lagere limieten. Het Europees Milieuagentschap is voor toepassing van het voorzorgsprincipe. 268 wetenschappers roepen op tot een moratorium op 5G. De grootste verzekeraar van de wereld, Lloyds in Londen, dekt schade door straling niet.

Symptomen van straling


Er zijn verschillende symptomen die mensen vertonen als ze last van straling krijgen.

 • Ernstige vermoeidheid
 • Duf, slaperig, duizelig
 • Hoofdpijn, migraine, griepgevoel
 • Gevoel een band om het hoofd te hebben
 • Concentratieproblemen, onrustig
 • Depressiviteit, gejaagdheid
 • Oorsuizingen, tinnitus
 • Huidproblemen
 • Spierpijn, -spanningen of -slapte, kramp
 • Pijnlijke gewrichten
 • Functiestoornissen van het centrale en autonome zenuwstelsel, hormonale veranderingen

Voor een uitgebreide onderbouwing van de verschillende gezondheidsaspecten, onderzoek de feiten over straling.

Stralingsdichtheid en Veldsterktekaart met limieten
Symptomen na installatie slimme meter


Video Bronnen:Carolien Schoneveld - 5G de Taboe doorbroken Blikopdemaatschappij.nl


Oncoloog Dr. van Tilburg geeft aan dat artsen meer open dienen te staan voor stralingsproblematiek. RadyGo.Tafelgesprek met o.a. Prof. Dr. Martin Pall en oproep om uitrol 5G te stoppen Eleven Monkeys.


5G is een serieus risicovolle straling: Rob van der Boom en Luc Leenders Cafe Weltschmerz.Waarom EMF en 5G voor de mens schadelijk is: Rob van der Boom en Martin Pall (Engelstalig) Cafe Weltschmerz.


Senator Blumenthal vraagt de verantwoordelijken van de Telecomindustrie naar gezondheidsonderzoek. Het antwoord? Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de gezondheid van 5G. Senate Commerce, Science and Transportation Committee Hearing, 6 feb 2019.


Dr. Paul Heroux van de Universiteit van McGill maakt duidelijk waarom het met 5G nog vele malen erger zal zijn dan de huidige mobiele netwerken.

Michigan House Energy Policy Committee, 4 oct 2018.


Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences Martin L. Pall over het gebrek aan risicobeoordelingen bij de uitrol van 5G.

Youtube, 29 augustus 2019.Potential Risks to Human Health from Future Sub-MM Communication Systems: Paul Ben-Ishai, PhD. Environmental Health TrustPUBLICATIES

download PDF

Informatiemap uitgereikt aan alle Gemeenten
Van Stop UMTS, Let's Talk about Tech & Stichting EHS
(Nederlands, 2019)

Download PDF
41 pagina's 500 KB

download PDF

5G RISK The Scientific Perspective
Van professor Martin Pall
(Engels, 2019)

Download PDF
127 pagina's 7 MB

download PDF

Feiten over Straling
5G is niet oké
(Nederlands, 2020)

Download PDF
8 pagina's 111 KBFlyer 5G is niet oké | bronnen & videos

Er is reden tot ongerustheid over 5G. De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers & artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen!

De straling van 5G komt dichter bij huis en wordt intenser. In stedelijke gebieden komt er om de 200 meter een antenne, bijv. in lantaarnpalen. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met hogere frequenties voor grotere snelheid.

Al die antennes, mobieltjes en slimme apparaten zullen draadloos heel veel data uitwisselen. Het groeiende dataverkeer zal leiden tot fors hogere energiekosten. 5G leidt tot meer CO2 uitstoot.

Het dagelijks leven zal met het IoT kwetsbaarder worden. De slimme apparaten kunnen doelwit worden van spionage of cybercrime. 5G betekent ook minder veiligheid & privacy.

zet de feiten op een rij
5G is niet oké

5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact