Minder Gezondheid


De meningen over de invloed van straling op de gezondheid lopen sterk uiteen. Volgens het ICNIRP zijn er alleen thermische gezondheidseffecten mogelijk van draadloze wifi- en mobiele telefoonstraling. Volgens het BioInitiative is er mogelijk geen ondergrens waarbij er geen effecten voor de gezondheid optreden. De eerste groep wetenschappers (van ICNIRP) meten alleen thermische effecten, de tweede groep wetenschappers kijkt breder, ook naar biologische effecten.

Toename aan straling & frequenties


Feit is dat met 5G er alleen maar meer straling zal komen. Deze omvat een groter deel van het elektromagnetisch spectrum. Bij testen met 5G werd geconstateerd dat de antennes van insecten sterk opwarmen. Dit was bij 4G en Wifi niet het geval. Langere golven hebben een andere impact op de biologie, dan kortere millimetergolven. Bij testen met 5G op Lowlands kregen ruim honderd mensen last van bloedneuzen.

Bewezen gevaren van straling


Er zijn meer dan 30.000 onderzoeken naar de effecten van straling. Er is een indrukwekkende verzamelstudie van het BioInitiative. Het Europees parlement en de Raad van Europa pleitte in 2011 al voor fors lagere limieten. Het Europees Milieuagentschap is voor toepassing van het voorzorgsprincipe. 265 wetenschappers roepen op tot een moratorium op 5G. De grootste verzekeraar van de wereld, Lloyds in Londen, dekt schade door straling niet.

Symptomen van straling


Er zijn verschillende symptomen die mensen vertonen als ze last van straling krijgen.

 • Ernstige vermoeidheid
 • Duf, slaperig, duizelig
 • Hoofdpijn, migraine, griepgevoel
 • Gevoel een band om het hoofd te hebben
 • Concentratieproblemen, onrustig
 • Depressiviteit, gejaagdheid
 • Oorsuizingen, tinnitus
 • Huidproblemen
 • Spierpijn, -spanningen of -slapte, kramp
 • Pijnlijke gewrichten
 • Functiestoornissen van het centrale en autonome zenuwstelsel, hormonale veranderingen

Niet alleen de gezondheid van de mens wordt minder door de toename van straling voor 5G, IoT en de slimme stad. Ook de natuur heeft te lijden. Door 5G zullen er minder bomen en bijen zijn.

De toename van elektromagnetische straling leidt tot minder gezondheid
Mogelijke symptomen bij teveel straling

Video Bronnen:


5G is een serieus risicovolle straling: Rob van der Boom en Luc Leenders Cafe Weltschmerz.Waarom EMF en 5G voor de mens schadelijk is: Rob van der Boom en Martin Pall (Engelstalig) Cafe Weltschmerz.


Dr. Sharon Goldberg geeft een duidelijke verklaring over de gevaren van 5G. Draadloze straling heeft biologische effecten.

Michigan House Energy Policy Committee, 4 oct 2018.


Professor Olle Johansson van het Karolinska instituut over de onomkeerbare steriliteit door Wifistraling binnen vijf generaties.

Youtube, 10 mei 2013.Potential Risks to Human Health from Future Sub-MM Communication Systems: Paul Ben-Ishai, PhD. Environmental Health TrustEEN GESCHIEDENISLES

1947 – DE CODE VAN NEURENBERG


De Code van Neurenberg is een set ethische onderzoeksprincipes met betrekking tot onderzoek en experimenten op of met mensen. De Code kwam voort uit de Processen van Neurenberg, na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Ze behoren tot de Neurenbergse principes die worden beschouwd als de basis van het internationaal strafrecht. Het eerste punt van de code is:

 1. De vrijwillige toestemming van de proefpersoon is absoluut noodzakelijk.

⇒ Lees de 10 punten van de code van Neurenberg.

Code van Neurenberg

2002 – OPROEP VAN 1000 ARTSEN


In 2002 werd het "Beroep van Freiburg" opgesteld. Het werd ondertekend door meer dan 1000 artsen. Uit dit beroep:

 1. Bescherm de onschendbaarheid van het huis door de blootstellingsniveaus aan radiofrequenties, die door de muren dringen, te minimaliseren.
 2. Verlaag de radiofrequente stralingsblootstellingen en blootstellingslimieten aanzienlijk, tot een niveau dat mensen en de natuur op betrouwbare wijze beschermt tegen ongunstige biologische effecten van elektromagnetische velden.

⇒ Lees de 8 hoofdpunten van het Beroep van Freiburg.

beroep van Freiburg

2007 – HARDE WETENSCHAP


Het BioInitiative Rapport is opgesteld door 29 wetenschappers uit tien landen. In het rapport zijn wetenschappelijke gegevens over elektromagnetische velden uit meer dan 1500 studies verzameld en gedocumenteerd.

Conclusie uit het BioInitiative Rapport:

“Er is mogelijk geen ondergrens waarbij blootstelling geen invloed op ons heeft. Totdat we weten of er een ondergrens is waar beneden biologische effecten en nadelige gezondheidseffecten niet voorkomen, is het onverstandig -vanuit het oogpunt van de volksgezondheid- om verder te gaan met nieuwe technologieën die stralingsnormen verhogen, met name onvrijwillige blootstellingen.”

⇒ Lees de Nederlandse samenvatting van het Bio Initiatief Rapport.

Bio Initiative Rapport

2008 – EUROPEES PARLEMENT


Naar aanleiding van het BioInitiative rapport heeft het Europees Parlement advies uitgebracht aan de Raad van Europa.

“Het Europees Parlement is zeer bezorgd over het BioInitiative rapport betreffende elektromagnetische velden, dat meer dan 1500 studies over dat onderwerp samenvat en dat in zijn conclusies wijst op de gezondheidsrisico's door emissies van mobiele telefonie-apparaten zoals mobiele telefoons, UMTS, Wifi, Wimax en Bluetooth, en ook DECT vaste telefoons.”

“Het Europees Parlement merkt op dat de limieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden die zijn ingesteld voor het algemene publiek achterhaald zijn.”

⇒ Lees de belangrijkste artikelen uit Advies van het Europees Parlement aan de Raad van Europa.

ICNIRP achterhaald

2010 – UNIVERSITEIT WAGENINGEN


Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn, toont aan dat bomen en gewassen ziek worden als ze blootgesteld worden aan elektromagnetische straling van draadloos internet (Wi-Fi).

“Uit een eerste laboratoriumonderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten, komt naar voren dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten.”

⇒ Video & persbericht over het Wifi onderzoek Universiteit Wageningen.

Universiteit Wageningen

2011 – EUROPEES MILIEUAGENTSCHAP (EEA)


Dr. Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, heeft de Raad van Europa belangrijke aanwijzingen gegeven in haar verklaring van 25 februari 2011, over mobiele telefoons en het potentiële kankerrisico voor EMF. Haar conclusie:

“Langer wachten op een hoog bewijsniveau voordat actie wordt ondernomen om bekende risico's te voorkomen, kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische kosten, zoals we hebben gezien bij asbest, gelode benzine en roken.”

⇒ Lees de belangrijkste alinea's uit Verklaring van het Europees Milieuagentschap.

Europees Milieuagentschap

2011 – RAAD VAN EUROPA


Aanbeveling van het Assemblee van de Raad van Europa aan haar lidstaten om “alle redelijke maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name voor radiofrequenties van mobiele telefoons, en met name de blootstelling aan kinderen en jongeren die het meeste risico lopen door hoofdtumoren.”

⇒ Lees het volledige artikel 8 uit Resoltutie 1815 van de Raad van Europa aan haar lidstaten.

5G IS NIET OKÉ!

2011 – WHO & IARC


Op 31 mei 2011 classificeerde de WHO en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) radiofrequente elektromagnetische velden als mogelijk kankerverwekkend voor mensen (Groep 2B), op basis van een verhoogd risico op glioma, een kwaadaardig type hersenkanker, geassocieerd met gebruik van draadloze telefoons.

⇒ Lees meer over de Formele Classificatie van de Wereldgezondheidsraad.

WHO classificatie

2015 – 250 EMF WETENSCHAPPERS

Oproep aan de VN en de WHO


Wij, wetenschappers op het gebied van EMF, vragen dat:

 1. Kinderen en zwangere vrouwen worden beschermd;
 2. Strengere richtlijnen en wettelijke normen worden bepaald;
 3. Het publiek volledig worden geïnformeerd over de potentiële gezondheidsrisico's van elektromagnetische energie;
 4. Medische professionals training krijgen over de behandeling van patiënten met elektromagnetische gevoeligheid;
 5. Er witte zones (stralingsvrije gebieden) worden ingesteld.

⇒ Lees de gehele Oproep van EMF wetenschappers.

EMF Scientist appeal 2015

2017 – 268 WETENSCHAPPERS & ARTSEN

Oproep aan de Europese Unie


“Wij, ondergetekenden, wetenschappers en artsen, bevelen een moratorium aan op de uitrol van de vijfde generatie voor telecommunicatie, 5G, totdat mogelijke gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers die onafhankelijk zijn van de industrie."

⇒ Lees de gehele 5G-oproep van Wetenschappers & Artsen.

5gappeal 2017

2018 – OPROEP IN THE LANCET


Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet publiceerde in 2018 een artikel, waarin werd opgeroepen tot een discussie over de snelle wereldwijde verspreiding van kunstmatige elektromagnetische velden. Door o.a. Wifi en mobiele telefoonverkeer is de straling meer dan verduizendvoudigd. “Preventie van weefselverwarming door radiofrequente elektromagnetische straling is nu bewezen niet effectief bij het voorkomen van biochemische en fysiologische interferentie."

⇒ Lees een Nederlandse vertaling van het artikel van The Lancet.

The Lancet 2018PUBLICATIES

download PDF

Informatiemap uitgereikt aan alle Gemeenten
Van Stop UMTS, Let's Talk about Tech & Stichting EHS
(Nederlands, 2019)

Download PDF
41 pagina's 500 KB

download PDF

5G Biologisch experiment op de samenleving
Reader samengesteld & vertaald door Sumira Nukina
(Nederlands, 2019)

Download PDF
35 pagina's 1 MBSLIMME DINGEN | zijn ze echt zo schadelijk?


Stralingstest van Airpods (3 min)
Video van Norad, 17 december 2019.


Het effect van een slimme meter op het bloed (levend bloedanalyse) (2 min)
Fragment uit Take back your Power, 5 september 2015.MEER BRONVERMELDINGEN

Met 5G is er geen ontsnappen meer aan: overal in de gaten gehouden en alom schadelijke straling. De 5e generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Overheid en Telecom presenteren mooie verkooppraatjes, maar verzwijgen en ontkennen de gevaren.FLYER | 5G is niet oké

FLYER | 5G is niet oké

 1. meer straling
 2. meer frequenties & antennes
 3. meer energieverbruik
 4. meer hacking & spionage
 5. meer big brother
 1. minder gezondheid
 2. minder bomen & bijen
 3. minder goed klimaat
 4. minder veiligheid & privacy
 5. minder vrijheid
5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact