“5G” betekent minder gezondheid


De meningen over de invloed van straling op de gezondheid lopen sterk uiteen. Volgens het ICNIRP zijn er geen gezondheidseffecten mogelijk zijn van draadloze wifi- en mobiele telefoonstraling. Volgens het BioInitiative zijn deze er wél. De eerste groep wetenschappers (van ICNIRP) meten alleen thermische effecten, de tweede groep wetenschappers kijkt breder, ook naar biologische effecten.

Toename aan straling & frequenties


Feit is dat met 5G er alleen maar meer straling zal komen. Er komen meer antennes, er gaat gewerkt worden met hogere frequenties en allerlei IoT zullen draadloos gaan communiceren. Door de hogere frequenties zal het effect op de gezondheid veranderen. Langere golven hebben een andere impact op mens & natuur, dan kortere millimetergolven. De effecten hiervan zijn volgens de Telecomindustrie zelf níet getest.

Bewezen biologische gevaren van straling


Er zijn meer dan 30.000 publicaties naar de effecten van straling. Er is een indrukwekkende verzamelstudie van het BioInitiative. Het Europees parlement en de Raad van Europa pleitte in 2011 al voor fors lagere limieten. Het Europees Milieuagentschap is voor toepassing van het voorzorgsprincipe. 268 wetenschappers roepen op tot een moratorium op 5G. De grootste verzekeraar van de wereld, Lloyds in Londen, dekt schade door straling niet.

Symptomen van straling


Er zijn verschillende symptomen die mensen vertonen als ze last van straling krijgen.

 • Ernstige vermoeidheid
 • Duf, slaperig, duizelig
 • Hoofdpijn, migraine, griepgevoel
 • Gevoel een band om het hoofd te hebben
 • Concentratieproblemen, onrustig
 • Depressiviteit, gejaagdheid
 • Oorsuizingen, tinnitus
 • Huidproblemen
 • Spierpijn, -spanningen of -slapte, kramp
 • Pijnlijke gewrichten
 • Functiestoornissen van het centrale en autonome zenuwstelsel, hormonale veranderingen

Voor een uitgebreide onderbouwing van de verschillende gezondheidsaspecten, onderzoek de feiten over straling.

Stralingsdichtheid en Veldsterktekaart met limieten
Symptomen na installatie slimme meter
Stralingsklachten volgens onderzoek van de V.S. Marine, 1972


Video Bronnen:


Oncoloog Dr. van Tilburg geeft aan dat artsen meer open dienen te staan voor stralingsproblematiek. RadyGo.Tafelgesprek met o.a. Prof. Dr. Martin Pall en oproep om uitrol 5G te stoppen Eleven Monkeys.


International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields Martin Blank PhD., May 11 2015.


5G is een serieus risicovolle straling: Rob van der Boom en Luc Leenders Cafe Weltschmerz.Waarom EMF en 5G voor de mens schadelijk is: Rob van der Boom en Martin Pall (Engelstalig) Cafe Weltschmerz.


Senator Blumenthal vraagt de verantwoordelijken van de Telecomindustrie naar gezondheidsonderzoek. Het antwoord? Er is geen enkel onderzoek gedaan naar de gezondheid van 5G. Senate Commerce, Science and Transportation Committee Hearing, 6 feb 2019.


Dr. Paul Heroux van de Universiteit van McGill maakt duidelijk waarom het met 5G nog vele malen erger zal zijn dan de huidige mobiele netwerken.

Michigan House Energy Policy Committee, 4 oct 2018.


Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Sciences Martin L. Pall over het gebrek aan risicobeoordelingen bij de uitrol van 5G.

Youtube, 29 augustus 2019.Potential Risks to Human Health from Future Sub-MM Communication Systems: Paul Ben-Ishai, PhD. Environmental Health TrustPUBLICATIES

download PDF

Informatiemap uitgereikt aan alle Gemeenten
Van Stop UMTS, Let's Talk about Tech & Stichting EHS
(Nederlands, 2019)

Download PDF
41 pagina's 500 KB

download PDF

5G RISK The Scientific Perspective
Van professor Martin Pall
(Engels, 2019)

Download PDF
127 pagina's 7 MB

download PDF

Feiten over Straling
5G is niet oké
(Nederlands, 2020)

Download PDF
8 pagina's 111 KB5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact