“5G” betekent minder Bijen


Straling is niet goed voor de bijen. Dit is helder gebleken uit wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Koblenz-Landau. Bijen zijn electromagnetisch gevoelige dieren. Ze navigeren op electromagnetische straling. Bij testen werd geconstateerd dat bijen niet meer terugkeerden naar hun bijenkast als hier een draadloze telefoon in geplaatst werd (zie eerste video bron hieronder). Het is een mogelijke verklaring voor 'Bee colony collapse disorder'. Universiteit Wageningen heeft echter geen invloed kunnen vaststellen van EMF op bijenpopulaties.

Hoogfrequente 5G straling


Uit onlangs gepubliceerd onderzoek is gebleken dat het hoogfrequente signaal van 5G de temperatuur van de antennes van insecten verhoogt. Dit fenomeen werd niet met Wifi of 4G waargenomen. De extra hoge frequenties van 5G kunnen daarom zorgen voor een sterkere verstoring van de insectenpopulatie (zie eerste website bron).

5G Testresultaten in Amerika


Uit de V.S. komen berichten dat de bijen dood neervallen in de buurt van de 5G telefoonmasten. Dit is te zien in een videoverslag (zie tweede video bron hieronder).

Bijen van levensbelang


Het voortbestaan van bijen hangt al aan een zijden draadje vanwege het veelvuldig gebruik van insecticiden en pesticiden. Volgens Duits onderzoek is de insectenpopulatie de afgelopen decennia met 75% afgenomen. Gaat de hoogfrequente straling van 5G meehelpen aan een sterkere afname?

Uit studie in Nature. Relative electric field strength in and around a mid-sagittal plane of the Honey Bee Drone at the nine studied frequencies. Grey scale shows the electric field strengths relative to 1 V/m electric field strength.
Bijen sterven door straling
Screenshot from The Telegraph 2010


Video Bronnen:


Bee Colony Collapse disorder (6:30 min)
Fragment uit Resonance - Beings of frequency
Video van James Russel (2012, UK).


Dode bijen onder een 5G mast (3 min)
Vaarwel goede oude Bij...
Video van Philip Sites (VS).


Geen insecten op 5G testsite (3 min)
Wie heeft er ook insecten en vogels nodig?
Video van Anthony Steele (UK).


5G Licensed to Kill (6 min)
The Insect Inspector investigates what you are not being told about the 5G grid
Video van mickeytwonames.


Dode bomen en bijen door 5G (10 min)
Video van KLA.tv.


#stralingshommeles (16 min)
Persoonlijke ervaringen met het verdwijnen van bijen en vogels in Zeisterbos door nieuw type straling
Video van Frank Zweers.Flyer 5G is niet oké | bronnen & videos

Er is reden tot ongerustheid over 5G. De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers & artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen!

De straling van 5G komt dichter bij huis en wordt intenser. In stedelijke gebieden komt er om de 200 meter een antenne, bijv. in lantaarnpalen. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met hogere frequenties voor grotere snelheid.

Al die antennes, mobieltjes en slimme apparaten zullen draadloos heel veel data uitwisselen. Het groeiende dataverkeer zal leiden tot fors hogere energiekosten. 5G leidt tot meer CO2 uitstoot.

Het dagelijks leven zal met het IoT kwetsbaarder worden. De slimme apparaten kunnen doelwit worden van spionage of cybercrime. 5G betekent ook minder veiligheid & privacy.

zet de feiten op een rij
5G is niet oké


5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact