INFO | burgerinitiatief5Gisnietoke.nl is een startpagina voor nieuwkomers op het gebied van straling & 5G. Hier staan de belangrijkste feiten over straling op een rijtje, met bronvermeldingen.

Verder alles over 5G. Wat zijn de nieuwe technieken die nu met 5G uitgerold worden? Waar vinden de tests plaats? Wat zijn de eerste waarnemingen?

Om je op gang te helpen zijn er links naar Nederlandse websites & facebookgroepen, links naar petities & acties en videos & publicaties over de donkere kanten van 5G, the rabbit hole.

Deze website is het visitekaartje van burgerinitiatief 5G is niet oké.

5G is niet oké | zet de feiten op een rij


LANDELIJKE BEWEGING


Flyer voorkant
Flyer achterkant

5G is niet oké is een burgerinitiatief, ontstaan uit de actiegroepen Stralingsbewust Amsterdam 🔗, Last van een Zendmast Utrecht 🔗 en Last van een Zendmast Zeist 🔗. Met een website, flyers en posters wil deze landelijke beweging eenheid creëren in het versnipperde stralings/5G landschap.

De uitingen van het burgerinitiatief zijn bedoeld om -in vorm- als één stem naar buiten te treden, middels een herkenbare huisstijl.

5G is niet oké is een paraplu waaronder plaats is voor iedereen die zich zorgen maakt over de uitrol van 5G. Andere actiegroepen en initiatieven zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij de beweging of om gebruik te maken van het drukwerk. Voor speciale acties kan drukwerk op maat gemaakt worden. Neem voor de mogelijkheden contact op.OPLAND


Het artwork van 5G is niet oké is een ode aan Opland 🔗, een groot cartoonist uit de vorige eeuw. Als je de Volkskrant opensloeg, stonden zijn politieke tekeningen steevast op de rechterpagina, in het midden bovenaan. Zijn karakters in de strijd tegen de kruisraketten zijn nog steeds legendarisch en hebben op deze site een nieuw leven gekregen, nu als strijders tegen een misschien wel groter gevaar: de toenname van kunstmatige electromagnetische straling en de totstandkoming van een Big Brother dictatuur.

Opland was menselijk in zijn levenshouding, nooit te beroerd om zich duidelijk uit te spreken tegen geweld, onrecht en overheersing. Opland zou zich verheugd hebben over deze pastiches. Geheel gerestaureerd en de toekomst ingeblazen door de tijPdmasjiene.

Een pastiche 🔗 is een kunstwerk waarbij gebruik gemaakt wordt van materialen van andere kunstenaars. Sinds 2004 is in de auteurswet geregeld dat pastiches uitgezonderd zijn. Voorwaarde is wel dat de pastiches niet voor commerciële doeleinden mogen worden gebruikt.


"Als inbreuk op het auteursrecht op een werk van letterkunde, wetenschap of kunst wordt niet beschouwd de openbaarmaking of verveelvoudiging ervan in het kader van een karikatuur, parodie of pastiche mits het gebruik in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is."

Auteurswet Artikel 18b 🔗Pastiches voegen iets toe door een hernieuwde schikking van iets bekends tot iets volkomen nieuws, het resultaat kun je zien als een versie 2.0. Dat verdient bescherming, want het brengt een nieuw auteursrecht met zich mee. Vandaar dat een pastiche uitgezonderd is, net als parodie en karikatuur. Geniet dus van al het beeldwerk van Opland 2.0. Gebruik het veelvuldig. Maak er meer van in de vorm van posters, flyers en stickers. Neem contact op als je een plaatje in hogere resolutie nodig hebt. Laat onze stem tegen 5G gehoord worden.

Alle eer gaat naar Opland, die het vuur van de Nederlanders in 1981 deed ontbranden, waardoor we met 400.000 op het Museumplein stonden. Laten we dat ditmaal weer doen, maar nu om de 5G & IoT waanzin te stoppen!
de tijPdmasjiene | Opland omgedacht


5gisnietoke.nl/ 2020/ contact