“5G” | een stoomcursus


5G is een containerbegrip voor allerlei grote veranderingen die nu uitgerold worden. Er kan verschil gemaakt worden tussen 5G als netwerk en 5G functionaliteit.

Het 5G netwerk zal bestaan uit tienduizenden grote (macro cells) en honderduizenden kleine antennes (small cells). Het netwerk zal uitzenden over meerdere frequenties, waarbij de hogere frequenties in het gebied komen van de millimetergolven (millimeter waves).

De 5G functionaliteit zal o.a. bestaan uit een nieuw type antenne die gebruik maakt van bundels straling (beamforming). Deze functionaliteit is bekend als militaire techniek voor crowd control.

Door 5G worden slimme apparaten, robots en voertuigen verbonden met het Internet of Things (IoT). Het geheel van draadloze netwerken & IoT kan aangeduid worden als het smartgrid.

Doe de 5G Stoomcursus

5G | een stoomcursus


Een Totalitaire Technocratie door 5G & het smartgrid


Luister naar een Amerikaanse gepensioneerde Brigadier Generaal over de gevaren van 5G:

 1. Opting-out is niet mogelijk
 2. De matrix is overal om je heen
 3. je bent geen eigenaar van de data
 4. Het systeem controleert iedere stap van je leven
 5. Ontsnappen is niet meer mogelijk

Is dit de wereld waarin jij wilt leven?

Generaal van US Air Force over de gevaren van 5G (Engels, 6 min, 2020) Fragment Valuetainment 🔗.


Als je niet weet wie de vijand is, kun je de oorlog niet winnen. Is het een virus of de politiek? Is het een hierarchisch systeem of zijn het de mensen?

Waarom vernietigen alle landen van de wereld onze economie met lockdowns en andere coronamaatregelen?

Uit het as van de oude kapitalistische wereld zal straks een nieuwe technisch gecontroleerde wereld oprijzen. Een Technocratie waarbij A.I. de dictator is.

Technocracy has arrived (Engels, 12 min, 2020)
Video van Patrick Wood Technocracy news 🔗.5G als wapen & crowd controlMinister van Defensie Ank Bijleveld over 5G als militair wapen: Active Denial System. Fragment van We Are Change NL, 17 september 2019.Staatssecretaris Mona Keijzer over de toepassing van 5G als crowd control. Uitspraak op 55 seconden. Tweedekamer debat, 6 februari 2020.Nieuw met de komst van 5G

Nieuwe features van 5G


Millimeter waves

5G gaat gebruik maken van hogere frequenties. Hogere frequenties bestaan uit kortere golven en worden daarom aangeduid als millimetergolven.

Gerealiseerde 5G golflengtes in Nederland:

 • 700 MHz | golflengte 43,2 cm
 • 1400 MHz | golflengte 24,0 cm
 • 2100 MHz | golflengte 15,2 cm

Geplande 5G golflengtes in Nederland:

 • 3500 MHz | golflengte 8,2 cm
 • 26 GHz | golflengte 1 cm

Bestaande vergunningsvrije golflengtes:

 • 2,4 GHz | golflengte 12,7 cm (Wifi & magnetron)
 • 5 GHz | golflengte 5,1 cm (Wifi)
 • 60 GHz | golflengte 7,6 mm (Lokale netwerken)

Small Cell

Hogere frequenties reizen minder ver. Daarom is voor 5G een uitbreiding van het aantal antennes nodig. In stedelijke gebieden zal er om de 50 tot 200 meter een antenne moeten komen. Deze 5G antennes met kort bereik worden 'small cells' genoemd. Voor een soepele gebruikerservaring zijn er heel veel nodig. Bomen en gebouwen zijn ingewikkelde obstakels. Het signaal valt direct weg als er geen directe zichtlijn is tussen beller en antenne.

Er komen tienduizenden small cells in de stedelijke gebieden, bijvoorbeeld op bushokjes, lantaarnpalen, wegbewijzering, abri's en aan gebouwen. Er zijn zelfs plannen voor antennes in riooolputten.

Daarnaast komen er grote zendmasten (macro cells) voor 5G die zorgen voor een volledige dekking. De grote masten werken met lagere frequenties die verder reiken, ook onder bomen, binnenshuis en op het platteland.


Massive MIMO

Met de uitrol van 5G komt er een nieuw type antenne, de Massive MIMO. Multiple Input, Multiple Output is de betekenis van MIMO. Met dit type antenne kunnen veel meer connecties verwerkt worden. De grote hoeveelheid simultane datastromen zorgen voor veel interferentie en daarom wordt tegelijk met massive MIMO ook Beamforming geïntroduceerd, waarmee het probleem van interferentie opgelost wordt.

Beamforming en Massive MIMO worden op dit moment op diverse plaatsen in Nederland gebruikt, ook op het netwerk van 4G. Het gebruik van deze techniek is niet voorbehouden aan 5G en kan los daarvan worden uitgerold.

Door de toename van het aantal connecties kunnen allerlei apparaten van het Internet of Things (het IoT) aangesloten worden. Massive MIMO maakt het smartgrid mogelijk.


Beamforming

Het nieuwe type antenne dat gebruik maakt van Massive MIMO, kan door middel van Beamforming bundels straling richten op specifieke gebruikers. Voor beamforming wordt gebruik gemaakt van phased array antennes 🔗. Hierdoor wordt straling beter gericht en is er minder last voor anderen in de omgeving. Dat lijkt mooi, maar is het niet.

Wat niet wordt verteld, is dat deze techniek ook gebruikt kan worden als wapen. De techniek is gebaseerd op een militaire wapen. Het wordt een 'active denial system' genoemd en is ontwikkeld door de Militaire Industrie.

Bovenstaand filmpje van de industrie laat zien hoe het werkt. Niet alle antennes zullen gebruik maken van Beamforming. Veel antennes zullen gewoon op de ouderwetse manier in de rondte blijven stralen.


Full Duplex

Met de techniek van Full Duplex wordt het proces van data ontvangen en verzenden efficiënter. Normaliter wordt het signaal gebruikt in één richting. Met Full Duplex kan het signaal simultaan gebruikt worden voor zowel zenden als ontvangen.


Pulsed EMF

Met 5G worden de signalen gepulseerd worden. Dit is niet iets nieuws (4G en Wifi is ook gepulseerd), maar wel belangrijk om te onderkennen. Gepulseerde golven zijn bekend uit de medische wetenschap. Daar worden ze gebruikt om het lichaam te helen. Maar gepulseerde golven kunnen het lichaam ook ziek maken en vroegtijdig verouderen.Slimme Lantaarnpalen

Lantaarnpaal wordt 5G antennne


Slimme lantaarnpalen kunnen van alles. Snuffelen aan de luchtkwaliteit, luisteren, kijken en communiceren. De palen kunnen met Wifi, 2G, 3G, 4G of 5G uitgerust worden. Het bedrijf Sustainder uit Emmen 🔗 produceert "slimme verlichting voor een duurzame toekomst". Middels het plaatsen van cassettes of via software upgrades kunnen de opties van lantaarnpaal aangepast worden, ook na aanschaf en zonder dat dit zichtbaar is.

Slimme palen

Een soortgelijk Nederlands bedrijf dat slimme palen biedt is TVILight 🔗, gevestigd in Amsterdam en Groningen. Zij hebben een groot project gedaan met slimme verlichting in Helmond en in de haven van Moerdijk.

EU heeft plan om 10 miljoen slimme lantaarnpalen te plaatsen 🔗. Slimme lantaarnpalen worden verkocht als duurzaam, vanwege besparingen door LED lampen, maar de extra energiekosten voor Wifi of Mobiel dataverkeer worden buiten beschouwing gelaten.Verkooppraatjes van de Industrie

Schematische schets van de nieuwe situatie

Meer of Minder straling?


Volgens de Telecomindustrie wordt de hoeveelheid straling met 5G minder door het gebruik van Beamforming. Wat ze niet meenemen in die berekening, is dat er alleen al in Europa 10 miljoen antennes bij komen (die lang niet allemaal met Beamforming werken). Wat ze ook achterwege laten is dat het niet alleen om onze telecommunicatie gaat, maar om allerlei IoT dingen. Wat ze verder niet vertellen is dat de straling intenser zal zijn door hogere frequenties. Het is zonnig op het plaatje van de Telecomindustrie. In werkelijkheid regent het straling en worden de bomen die in de weg staan gekapt.

No place to hide


Alle nieuwe antennes voor 5G komen bovenop de bestaande mobiele netwerken. Tel daarbij op de Internet satellieten van Elon Musk 🔗 en Amazon 🔗 en de Internet balloons van Google 🔗 en je weet één ding zeker: De hoeveelheid straling neemt exponentieel toe. De gehele aarde wordt gevangen in een web van straling. Vluchten kan niet meer.5G Testen in Nederland

Vergunningen uitgegeven door Het Antennebureau

Uitgegeven vergunningen


In de zomer van 2020 zijn de nieuwe frequenties in bedrijf genomen, te weten 700, 1400, 2100 MHz. Voor 5G worden daarnaast nog testen uitgevoerd op speciale locaties.

In de tabel hiernaast staan de testen volgens het Antennebureau. 🔗 De verschillende testen met 5G lopen naast het inmiddels geactiveerde 5G netwerk. Het zijn lokale tests op verschillende hogere frequenties.

Problemen bij uitrol 5G


Gebruik van de 3,5 GHz frequentieband is in het Noorden van Nederland momenteel niet mogelijk vanwege de satellieten van Defensie. De 26 GHz band wordt gebruikt voor straalverbindingen, wat problemen van interferentie kan geven. Verder zijn er zorgen geuit door de vliegtuigindustrie vanwege de invloed van 5G op het vliegverkeer, wat beperkingen kan betekenen voor de uitrol rondom vliegvelden.Nieuwe Telecomwet

In de zomer van 2019 is het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode 🔗 gepresenteerd door het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. De nieuwe telecomwet is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer en in werking getreden.

Vooraf hebben burgers en gemeenten bezwaren geuit. Vanuit gemeenten waren de voornaamste bezwaren:

 • Met de voorgenomen wetgeving hebben gemeenten geen zeggenschap over de plaatsing van 5G-antennes. Telecombedrijven krijgen het recht om overal waar men wenst antennes op te hangen.
 • Er is weinig tot geen onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G.
 • De kosten en risico’s van aanleg en energieverbruik lijken voor een groot deel voor rekening te komen van de gemeenten.
 • De aansprakelijkheid bij schade is niet geregeld, terwijl bekend is dat de grootste verzekeraar, Lloyds of London, gezondheidsclaims door 5G/Wifi niet dekt.Veilingen van Frequenties

Het Ministerie van Economische Zaken heeft in de zomer van 2020 de Veiling van 700, 1400, 2100 MHz 🔗 gehouden. Deze zijn verkocht bij opbod aan KPN, Vodafone en T-Mobile. De veiling bracht 1,23 miljard euro op. De drie netwerken zijn inmiddels actief.

De veilingen van 3,5 GHz en 26 GHz zijn nog niet bekend gemaakt en volgen op z'n vroegst in 2022.

Planning Multiband veilingen
5gisnietoke.nl/ 2022/ info & contact