Kom in Actie | 5G weg ermee!


Door de corona wordt Nederland snel wakker voor de controlestaat waarin 5G een belangrijke rol speelt. De weerstand tegen 5G groeit. Sinds de lockdown is er een regenwoud aan actiegroepen en initiatieven ontstaan. Ze voeren actie tegen de vrijheidsbeperkende maatregelen. Sommigen groepen adresseren daarin wel het probleem en gevaar van 5G, anderen weer niet of nauwelijks. De versplintering maakt actievoeren er niet makkelijker op. Laat jezelf zien bij demonstraties en meld je aan bij initiatieven. Draag je eigen steentje bij. We moeten beter gehoord worden.

Kijk hier wat je verder kunt doen. Teken de diverse petities. Kijk welke acties er lopen. Neem contact op met je gemeente over de vorderingen van 5G, slimme lantaarnpalen en het smartgrid. Schrijf aan politici, bestuurders en journalisten.

Kom in actie | 5G is niet oké

5G inspiratiedag 1 november Zeist

Landelijke inspiratiedag 5G


Op 1 november vindt er in Zeist een landelijke dag plaats om krachten te bundelen om effectief tegenwicht te bieden tegen 5G.

Opzet van deze dag is interactief door met name diverse ervaringen en ideeën bij de verschillende 5G groepen uit te wisselen. De bedoeling is dat van zoveel mogelijk 5G groepen in den lande er 1 of 2 vertegenwoordigers deelnemen. Aanmelden kan tot 1 week van tevoren. De kosten van de dag bedragen 25 euro.

⇒ Meer info op Stralingsbewust 🔗Kort Geding & Petities

Kort geding tegen de Nederlandse staat

Stichting Stop5GNL heeft bij de rechtbank in een kort geding gevraagd om de uitrol van 5G te stoppen.

De rechter heeft de eis in eerste instantie afgewezen. De stichting gaat in hoger beroep, wanneer dit dient is nog niet bekend.

⇒ Doneer en steun Stop5GNL 🔗

Landelijke petities

Er lopen drie belangrijke petities tegen 5G. De eerste is van de actiegroep Verminder Electrosmog, de andere twee staan op petities.nl. Teken ze alledrie!

⇒ Teken de Petitie van Verminder Electrosmog 🔗
⇒ Teken de Petitie Stop 5G 🔗
⇒ Teken de Petitie Geen 5G netwerk 🔗


Lokale Actiegroepen

Er zijn vele actiegroepen en burgerinitiatieven in Nederland die zich bezighouden met straling. Bekijk wat er in jouw buurt gebeurt. De website StralingsBewust.info verzameld alle actieve groepen op een plattegrond.

⇒ Actiegroepen in het land 🔗

Agenda

Regelmatig vinden er acties in het land plaats. De agenda wordt bijgehouden op StralingsBewust.info. Informatiebijeenkomsten, lezingen, acties en demonstraties en meer.

⇒ Bekijk wat er de komende tijd op stapel staat 🔗


Doe onderzoek in je eigen gemeente

Hoever zijn ze in je gemeente met een open draadloos netwerk, de transitie naar slimme stad of de aanbesteding van slimme lantaarnpalen? Wie is de verantwoordelijke wethouder? Welke politieke partijen zitten er in de raad? Is er een info-avond of inspraak-avond gepland of heeft deze al plaatsgevonden? Ga in gesprek met wethouders en raadsleden. Zet je bezwaren op papier en zend die aan de Raad.

⇒ Het Stappenplan - Verminder Electrosmog 🔗
⇒ Voorbeeldbrieven - Stralingsbewust 🔗

Schrijf aan verantwoordelijken

In politiek en media is weinig aandacht voor het gevaar van straling. Ook de donkere kanten van 5G komen zelden aan bod. Als er aandacht voor het 5G/IoT/smartgrid is, zijn het meestal mooie toekomstvisies. Dit moet veranderen. Het publiek heeft recht op eerlijke voorlichting en een open debat.

Schrijf naar politici, bestuurders, journalisten, wetenschappers, CEO's of andere mensen met verantwoordelijkheid en invloed. Maak hen duidelijk dat er reële vraagstukken zijn waar aandacht voor moet komen. Wijs ze op de onjuistheden en de gebreken in het huidig 5G debat. Spreek ze aan op hun verantwoordelijkheid.


Weerstand tegen “5G” groeit

Er zijn grote problemen met 5G. Hierover heeft nooit een behoorlijk maatschappelijk debat plaatsgevonden. Toch is in 2020 5G geïnstalleerd en in werking getreden.

In het voorjaar van 2020 werden diverse telefoonmasten in brand gestoken. Het in brand steken van de masten was een roep om gehoord te worden. Hoe stupide de daad ook is, want deze werkt alleen maar averechts.

Laat er alsnog een fatsoenlijk maatschappelijk debat komen. Met eerlijk alle feiten op tafel. Alle kanten dienen belicht en besproken te worden. Hoe creëren we een veilige samenleving waar plaats is voor gezondheid, natuur, klimaat, privacy en vrijheid?
Eindhovens DagbladUtrechts Nieuwsblad /AD


We do not Consent | 25 april 2020

5G Global Protest Day, Zeist 25 april 2020

Korte film (15 min) van Stop 5G International
5G Global Protest Day 25 april 2020.5G is niet oké

zet de feiten op een rij

5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact