2011 | BRIEF EUROPEES MILIEU AGENTSCHAP (EEA)


Dr. Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, heeft de Raad van Europa belangrijke aanwijzingen gegeven in haar verklaring van 25 februari 2011, over mobiele telefoons en het potentiële kankerrisico voor EMF. In haar verklaring staat te lezen:


European Enviroment Agency

Het Europees Parlement heeft op deze bezorgdheid gereageerd met een resolutie over EMF in 2009, waarin onder meer werd aangedrongen op een verlaging van de blootstelling aan elektromagnetische velden en op lagere blootstellingslimieten die het publiek beter zouden beschermen tegen gezondheidsgevaren. We delen deze aanbevelingen.”

Verder drong McGlade er bij de Raad van Europa op aan om tijdelijke acties te ondernemen om de volksgezondheid te beschermen, met name voor kinderen. Ze stelt:

“De Europese Commissie en de EEA beschouwen het voorzorgsbeginsel als centraal gegeven in beleidsvorming door de overheid, wanneer er wetenschappelijke onzekerheid en hoge gezondheids-, milieu- en economische kosten zijn bij het handelen of niet handelen, wanneer zij worden geconfronteerd met tegenstrijdige bewijzen van mogelijk ernstige schade.”

“Dit is precies de situatie die EMF kenmerkt op dit punt in de geschiedenis. Langer wachten op een hoog bewijsniveau voordat actie wordt ondernomen om bekende risico's te voorkomen, kan leiden tot zeer hoge gezondheids- en economische kosten, zoals we hebben gezien bij asbest, gelode benzine en roken.”

Uit: Statement van Dr. Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, 25 februari 2011 🔗5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact