2000-2015 | BIODIVERSITEIT & EMV | UNESCO


Electromagnetische velden (EMV) hebben invloed op de biodiversiteit. Over een periode van 15 jaar (van 2000-2015) heeft de Australische botanicus Mark Broomhall onderzoek gedaan voor de UNESCO in het natuurgebied Mt. Nardi in Australië. Gedurende die periode werd daar eerst 3G en daarna 4G geïntroduceerd. Onderzoeker Broomhall stelde vast dat de aantallen en soorten dieren sterk afnamen.

  • 3 vleermuissoorten zeldzaam geworden of verdwenen
  • 11 vogelsoorten verdwenen
  • 11 trekvogelsoorten verdwenen
  • 86 vogelsoorten vertonen onnatuurlijk gedrag
  • 66 ooit veelvoorkomende vogelsoorten zijn nu zeldzaam of verdwenen
  • Motten, vlinders, mieren en bijen zijn zeldzaam geworden
  • Insectenpopulaties gereduceerd met 80-90%

UNESCO onderzoek EMF

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi

Unesco onderzoek in Nardi


5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact