2005 | HET VOORZORGSPRINCIPE | UNESCO


“The Precautionary Principle”

In 2005 gepubliceerd door de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Van de World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology (COMEST). Aangenomen door de EU in 2005.

“Wanneer menselijke activiteiten kunnen leiden tot moreel onaanvaardbare schade die wetenschappelijk plausibel maar onzeker is, zullen maatregelen worden genomen om die schade te voorkomen of te verminderen.”


Het Voorzorgsprincipe

Het Voorzorgsprincipe | asbest voorbeeld

Het Voorzorgsprincipe | een definitie van het Voorzorgsprincipe

Het Voorzorgsprincipe | mogelijk of waarschijnlijk

Bron: The Precautionary Principle van de UNESCO (2005) 🔗5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2022/ info & contact