2003 | UMTS slecht voor welzijn | TNO


Effecten van radiofrequente velden van drie telecommunicatiesystemen op het welzijn van menselijke proefpersonen met en zonder subjectieve klachten.


Rapport van TNO Physics and Electronics Laboratory, september 2003.

Gebruikte antennes:

  1. Placebo
  2. GSM 900 MHz
  3. GSM 1800 MHz
  4. UMTS-like signals 2100 MHz

“Het resultaat van het onderzoek is dat er een statistisch significante relatie gevonden is tussen de aanwezigheid van radiofrequente velden die lijken op die van een UMTS basisstationsignaal en het ervaren welzijn van de proefpersonen. Deze statistisch significante relatie is voor zowel groep A als voor groep B gevonden.”

Uit de Aanbeveling: “De definitie van gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt:

"a state of complete physical, mental and social well being and not merely the absence of disease or infirmity".

Binnen deze definitie van de WHO is het ervaren welzijn onderdeel van de gezondheid. Het is daarom van groot belang aandacht te schenken aan de vraagstelling of er daadwerkelijk, en zo ja in welke mate, er een (blijvend) effect op de gezondheid bestaat. Belangrijk is onderzoek te verrichten naar de mogelijke biologisch mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de gevonden effecten.”

Bron: Effects of Global Communication system radio-frequency fields on Well Being and Cognitive Functions of human subjects with and without subjective complaints | TNO (PDF 2003) 🔗


TNO onderzoek 2003


Enkele pagina's uit het rapport

TNO 2003
TNO 2003
TNO 2003
TNO 2003
TNO 2003
TNO 2003


5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact