TUINKERS- EN AARDBEIEN TEST | met of zonder Wifi


Tuinkerstest | met en zonder wifi


TUINKERS WIFI TEST

In 2013 ontstond er ophef omtrent een onderzoek naar de gevolgen van wifi-straling op tuinkers. Het betrof hier een eenvoudig experiment van vijf Deense scholieren, waaruit moest worden geconcludeerd dat wifi-straling een negatief effect heeft op organismen omdat de bestraalde zaadjes veel minder waren ontkiemd dan niet-bestraalde zaadjes. Het betrof hier echter geen echt wetenschappelijk onderzoek.

In een peer-reviewed onderzoek uit 2015 bewijzen professor Olle Johansson van het Karolinska Instituut in Stockholm en zijn Belgische collega, professor Marie-Claire Cammaert van de Universiteit in Brussel, dat de Deense studenten met hun onderzoek op de juiste weg zaten. Met behulp van zendmasten in plaats van wifi-routers als bron van draadloze straling, maken de wetenschappers bijna dezelfde proefopstelling. Met vier dezelfde bakken met zaden van de tuinkers in dezelfde compost, werden twee van de bakken geplaatst op een plaats waar het elektromagnetische veld 70-100 µΜ/w2 (ongeveer 175 mV/m) was, en veroorzaakt werd door twee masten op ongeveer 200 meter afstand. Masten met een radiofrequentie van 900 hertz en 1800 hertz. De twee andere bakken werden geplaatst op een plek waar het elektromagnetische veld een intensiteit had van ongeveer 2-3 µΜ/w2 (30 mV/m). De grond werd bewaterd met dezelfde hoeveelheid (100ml) water van hetzelfde leidingwater.

De conclusie van het onderzoek was dat tuinkerszaden op 200 meter van de twee zendmasten niet ontkiemen. De draadloze technologie heeft inderdaad een zeer negatieve invloed en moet met veel meer voorzichtigheid worden gebruikt. Het feit dat de door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor de tuinkerszaden is waarschijnlijk desastreus voor alle levende organismen waaronder de mens.

Bronnen:
Publicatie onderzoek in Phyton, International Journal of Experimental Botany 🔗
Onderzoek van Deense schoolkinderen herhaald door wetenschappers. 🔗
Het effect van elektromagnetische straling op de kiemkracht van tuinkers 🔗
AARDBEIEN WIFI TEST

Test van twee bakjes aardbeien, tegelijk gekocht, de één bij Wifi straling, de ander zonder. Bekijk het verschil.

Test van DokterCandida.nl om de invloed te meten van hoogfrequente gepulseerde straling, zoals Wi-Fi, DECT, 4G en 5G, op de groei van schimmels. Het onderzoek bestaat uit twee lucht en licht doorlatende dozen van 50x50x40cm, bekleed met een speciale stralingswerende stof. In iedere doos werd een bakje verse aardbeien geplaatst, gekocht op hetzelfde moment, bij dezelfde winkel. Door de stralingswerende stof was het meetbare niveau aan straling in de dozen zo goed als niets. Vervolgens werd in één van de dozen een Wi-Fi modem geplaatst (waarbij de voeding buiten de doos werd geplaatst om opwarming te voorkomen). De aardbeien bij de Wi-Fi werden 24 uur per dag blootgesteld aan een belasting van 1700 μW/m² (24 V/m) en de aardbeien zonder Wi-Fi werden blootgesteld aan een belasting van 0.1 μW/m² (1 V/m).

Al na 3 dagen was het verschil duidelijk zichtbaar. De aardbeien onder invloed van Wi-Fi straling beschimmelde sneller dan de aardbeien in de doos afgeschermd van elke vorm van straling.

Bronnen:
Video van DokterCandida.nl
Onderzoek naar de invloed van elektromagnetische straling op schimmelgroei. 🔗
Onderzoek naar de invloed van elektromagnetische straling op voeding. 🔗MEER BRONVERMELDINGEN

Met 5G is er geen ontsnappen meer aan: overal in de gaten gehouden en alom schadelijke straling. De 5e generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Overheid en Telecom presenteren mooie verkooppraatjes, maar verzwijgen en ontkennen de gevaren.FLYER | 5G is niet oké

FLYER | 5G is niet oké

  1. meer straling
  2. meer frequenties & antennes
  3. meer energieverbruik
  4. meer hacking & spionage
  5. meer big brother
  1. minder gezondheid
  2. minder bomen & bijen
  3. minder goed klimaat
  4. minder veiligheid & privacy
  5. minder vrijheid

5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact