2011 | RESOLUTIE RAAD VAN EUROPA


Op 27 mei 2011 heeft het permanente comité, handelend namens het Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE), Resolutie 1815 (2011) aangenomen.

Uit deze resolutie:


Raad van Europa


De potentiële gevaren van elektromagnetische velden en hun effect op het milieu.


  • 8. In het licht van bovenstaande overwegingen beveelt het Assemblee de lidstaten van de Raad van Europa aan:
  • 8.1. in algemene termen:
  • 8.1.1. alle redelijke maatregelen te nemen om de blootstelling aan elektromagnetische velden te verminderen, met name voor radiofrequenties van mobiele telefoons, en met name de blootstelling aan kinderen en jongeren die het meeste risico lopen door hoofdtumoren;
  • 8.1.2. de wetenschappelijke basis voor de huidige normen te heroverwegen inzake blootstelling aan elektromagnetische velden, zoals vastgesteld door de Internationale Commissie voor niet-Ioniserende Stralingsbescherming, die ernstige beperkingen heeft, en ALARA-principes toepassen, die zowel thermische effecten als de athermische of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling bestrijken ;
  • 8.1.3. het opzetten van voorlichtings- en bewustmakingscampagnes over de risico's van mogelijk schadelijke effecten op lange termijn op het milieu en op de menselijke gezondheid, met name gericht op kinderen, tieners en jongeren in de vruchtbare leeftijd;
  • 8.1.4. bijzondere aandacht te schenken aan "elektrosensitieve" mensen die lijden aan een syndroom van intolerantie voor elektromagnetische velden en speciale maatregelen nemen om deze mensen te beschermen, inclusief het creëren van golfvrije gebieden die niet onder het draadloze netwerk vallen;

De vergadering beveelt ten zeerste aan dat het ALARA-principe (zo laag als redelijkerwijs haalbaar) wordt toegepast, dat zowel de zogenaamde thermische effecten als de athermische [niet-thermische] of biologische effecten van elektromagnetische emissies of straling omvat "en" de normen voor risicobeoordeling verbeteren.Bron: Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE), Resolutie 1815 🔗, Artikel 8 (2011)Flyer 5G is niet oké | bronnen & videos

Er is reden tot ongerustheid over 5G. De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers & artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen!

De straling van 5G komt dichter bij huis en wordt intenser. In stedelijke gebieden komt er om de 200 meter een antenne, bijv. in lantaarnpalen. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met hogere frequenties voor grotere snelheid.

Al die antennes, mobieltjes en slimme apparaten zullen draadloos heel veel data uitwisselen. Het groeiende dataverkeer zal leiden tot fors hogere energiekosten. 5G leidt tot meer CO2 uitstoot.

Het dagelijks leven zal met het IoT kwetsbaarder worden. De slimme apparaten kunnen doelwit worden van spionage of cybercrime. 5G betekent ook minder veiligheid & privacy.

zet de feiten op een rij
5G is niet oké

5gisnietoke.nl/ 2021/ info & contact