Aardbeien - Wifi test


Test van twee bakjes aardbeien, tegelijk gekocht, de één bij Wifi straling, de ander zonder. Bekijk het verschil.

Test van Kaj Alexander om de invloed te meten van hoogfrequente gepulseerde straling, zoals Wi-Fi, DECT, 4G en 5G, op de groei van schimmels. Het onderzoek bestaat uit twee lucht en licht doorlatende dozen van 50x50x40cm, bekleed met een speciale stralingswerende stof. In iedere doos werd een bakje verse aardbeien geplaatst, gekocht op hetzelfde moment, bij dezelfde winkel. Door de stralingswerende stof was het meetbare niveau aan straling in de dozen zo goed als niets. Vervolgens werd in één van de dozen een Wi-Fi modem geplaatst (waarbij de voeding buiten de doos werd geplaatst om opwarming te voorkomen). De aardbeien bij de Wi-Fi werden 24 uur per dag blootgesteld aan een belasting van 1700 μW/m² (24 V/m) en de aardbeien zonder Wi-Fi werden blootgesteld aan een belasting van 0.1 μW/m² (1 V/m).

Al na 3 dagen was het verschil duidelijk zichtbaar. De aardbeien onder invloed van Wi-Fi straling beschimmelde sneller dan de aardbeien in de doos afgeschermd van elke vorm van straling.

De non-ioniserende gepulste straling van Wifi en GSM straling heeft invloed op schimmels. Dr. Dietrich Klinghardt, medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute in de buurt van Washington en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland heeft zich hier al vele jaren in verdiept. Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat een schimmel, onder invloed van elektromagnetische straling, 600 maal meer biotoxines (giftige stoffen) gaat produceren.

De invloed van Wifi op aardbeien


Video Bronnen:5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2022/ info & contact