Aardbeien - Wifi test


Test van twee bakjes aardbeien, tegelijk gekocht, de één bij Wifi straling, de ander zonder. Bekijk het verschil.

Test van Kaj Alexander om de invloed te meten van hoogfrequente gepulseerde straling, zoals Wi-Fi, DECT, 4G en 5G, op de groei van schimmels. Het onderzoek bestaat uit twee lucht en licht doorlatende dozen van 50x50x40cm, bekleed met een speciale stralingswerende stof. In iedere doos werd een bakje verse aardbeien geplaatst, gekocht op hetzelfde moment, bij dezelfde winkel. Door de stralingswerende stof was het meetbare niveau aan straling in de dozen zo goed als niets. Vervolgens werd in één van de dozen een Wi-Fi modem geplaatst (waarbij de voeding buiten de doos werd geplaatst om opwarming te voorkomen). De aardbeien bij de Wi-Fi werden 24 uur per dag blootgesteld aan een belasting van 1700 μW/m² (24 V/m) en de aardbeien zonder Wi-Fi werden blootgesteld aan een belasting van 0.1 μW/m² (1 V/m).

Al na 3 dagen was het verschil duidelijk zichtbaar. De aardbeien onder invloed van Wi-Fi straling beschimmelde sneller dan de aardbeien in de doos afgeschermd van elke vorm van straling.

De non-ioniserende gepulste straling van Wifi en GSM straling heeft invloed op schimmels. Dr. Dietrich Klinghardt, medisch directeur van het Instituut van Neurobiologie, hoofd clinicus van het Sophia Health Institute in de buurt van Washington en oprichter van het Instituut van Neurobiologie in Duitsland en Zwitserland heeft zich hier al vele jaren in verdiept. Uit een van zijn onderzoeken blijkt dat een schimmel, onder invloed van elektromagnetische straling, 600 maal meer biotoxines (giftige stoffen) gaat produceren.

De invloed van Wifi op aardbeien


Video Bronnen:Flyer 5G is niet oké | bronnen & videos

Er is reden tot ongerustheid over 5G. De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers & artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen!

De straling van 5G komt dichter bij huis en wordt intenser. In stedelijke gebieden komt er om de 200 meter een antenne, bijv. in lantaarnpalen. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met hogere frequenties voor grotere snelheid.

Al die antennes, mobieltjes en slimme apparaten zullen draadloos heel veel data uitwisselen. Het groeiende dataverkeer zal leiden tot fors hogere energiekosten. 5G leidt tot meer CO2 uitstoot.

Het dagelijks leven zal met het IoT kwetsbaarder worden. De slimme apparaten kunnen doelwit worden van spionage of cybercrime. 5G betekent ook minder veiligheid & privacy.

zet de feiten op een rij
5G is niet oké


5gisnietoke.nl/ 2020/ info & contact