2010 | ONDERZOEK UNIVERSITEIT WAGENINGEN


Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen, in opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn laat zien dat bomen en gewassen ziek worden als ze blootgesteld worden aan elektromagnetische straling.


Onderzoek WUG


“Bomen hebben last van elektromagnetische straling”


Persbericht uit 2010 van de WUR over Laboratoriumonderzoek naar negatieve invloed van straling op gezondheid van planten.

“Uit een eerste laboratoriumonderzoek naar de effecten van elektromagnetische straling op de groei van planten, komt naar voren dat de straling mogelijk een negatieve invloed heeft op de gezondheid van planten. Het onderzoek is gedaan door Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR. Essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, bleken in een kweekcel met zgn. wifi access points verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. Hoewel de effecten bij meerdere stralingsbronnen en meerdere bomen gevonden werden, vinden de onderzoekers het wenselijk om de proef te herhalen en bij voorkeur gedurende een langere periode en op grotere schaal.

In andere berichten is ten onrechte gemeld dat TU Delft en TNO bij dit onderzoek betrokken zijn.

Bomen in stedelijke omgeving vertonen de laatste jaren een toenemend aantal aantastingen zoals scheuren, knobbels, verkleuringen en diverse vormen van afsterving van weefsel. In het verleden is onderzocht of deze verschijnselen veroorzaakt worden door biologische factoren, zoals ziekten en plagen. Tot op heden heeft dat onderzoek geen duidelijke oorzaak aangewezen.

Wageningen University onderzocht in opdracht van de gemeente Alphen a/d Rijn in hoeverre het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, zoals zendmasten, een rol zou kunnen spelen bij de verslechterde gezondheid van de bomen. Daarbij werd in een kweekcel het effect van de straling van zogenaamde wifi accesspoints op kleine Esboompjes onderzocht. De essen werden gedurende ruim drie maanden blootgesteld aan zes stralingsbronnen met frequenties variërend van 2412 tot 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP. Bladeren op een afstand van ongeveer 50 cm van de stralingsbronnen vertoonden na een paar maanden een metaalglansuiterlijk, een verkleuring van de bladeren die het gevolg bleek te zijn van het afsterven van de buitenste cellaag van de bladeren. De metaalglans werd opgevolgd door verdroging en afsterven van een deel van het blad.”

Het onderzoek van Wageningen University werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst.


Onderzoek WUG


Video Bronnen:


Nieuwsitem van de Vlaamse televisie over het onderzoek van WUG.
Youtube, 24 november 2010."Bomen en het effect van elektromagnetische straling" 18-02-2011. Symposium Gemeente Alphen aan de Rijn.5G is niet oké

zet de feiten op een rij
5gisnietoke.nl/ 2023/ info & contact