2015 | ONDERZOEK UNIVERSITEIT BRUSSEL


Tuinkerstest | met en zonder wifi


TUINKERS WIFI TEST

In 2013 ontstond er ophef omtrent een onderzoek naar de gevolgen van wifi-straling op tuinkers. Het betrof hier een eenvoudig experiment van vijf Deense scholieren, waaruit moest worden geconcludeerd dat wifi-straling een negatief effect heeft op organismen omdat de bestraalde zaadjes veel minder waren ontkiemd dan niet-bestraalde zaadjes. Het betrof hier echter geen echt wetenschappelijk onderzoek.

In een peer-reviewed onderzoek uit 2015 bewijzen professor Olle Johansson van het Karolinska Instituut in Stockholm en zijn Belgische collega, professor Marie-Claire Cammaert van de Vrije Universiteit in Brussel, dat de Deense studenten met hun onderzoek op de juiste weg zaten. Met behulp van zendmasten in plaats van wifi-routers als bron van draadloze straling, maken de wetenschappers bijna dezelfde proefopstelling. Met vier dezelfde bakken met zaden van de tuinkers in dezelfde compost, werden twee van de bakken geplaatst op een plaats waar het elektromagnetische veld 70-100 µΜ/w2 (ongeveer 175 mV/m) was, en veroorzaakt werd door twee masten op ongeveer 200 meter afstand. Masten met een radiofrequentie van 900 hertz en 1800 hertz. De twee andere bakken werden geplaatst op een plek waar het elektromagnetische veld een intensiteit had van ongeveer 2-3 µΜ/w2 (30 mV/m). De grond werd bewaterd met dezelfde hoeveelheid (100ml) water van hetzelfde leidingwater.

De conclusie van het onderzoek was dat tuinkerszaden op 200 meter van de twee zendmasten niet ontkiemen. De draadloze technologie heeft inderdaad een zeer negatieve invloed en moet met veel meer voorzichtigheid worden gebruikt. Het feit dat de door de mens veroorzaakte elektromagnetische velden waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor de tuinkerszaden is waarschijnlijk desastreus voor alle levende organismen waaronder de mens. Als zaadjes niet meer kunnen ontkiemen, stopt het leven.

Video Bron:


Het experiment met tuinkers is niet alleen door twee universiteiten herhaald, maar ook op deze school die er een mooi verslag van maakten.Flyer 5G is niet oké | bronnen & videos

Er is reden tot ongerustheid over 5G. De vijfde generatie van het mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een supersnel en ideaal alternatief voor 4G. Door 5G & het Internet of Things (IoT) wordt alles met elkaar verbonden. Dat klinkt handig, maar is al die draadloze straling veilig? 268 wetenschappers & artsen zeggen van niet. Zij roepen op om 5G te stoppen!

De straling van 5G komt dichter bij huis en wordt intenser. In stedelijke gebieden komt er om de 200 meter een antenne, bijv. in lantaarnpalen. Daarnaast zal er gewerkt gaan worden met hogere frequenties voor grotere snelheid.

Al die antennes, mobieltjes en slimme apparaten zullen draadloos heel veel data uitwisselen. Het groeiende dataverkeer zal leiden tot fors hogere energiekosten. 5G leidt tot meer CO2 uitstoot.

Het dagelijks leven zal met het IoT kwetsbaarder worden. De slimme apparaten kunnen doelwit worden van spionage of cybercrime. 5G betekent ook minder veiligheid & privacy.

zet de feiten op een rij
5G is niet oké

5gisnietoke.nl/ 2021/ info & contact